Startschot samenwerking provincie Limburg en ProDemos

3 maart 2023

De provincie Limburg en ProDemos – huis voor democratie en rechtsstaat zijn een bijzondere samenwerking aangegaan om de inwoners van Limburg te betrekken bij de politiek. De provincie Limburg en ProDemos willen graag werken aan een steviger bewustzijn rond thema’s als democratie, tegenspraak en bestuurscultuur. Onderdeel daarvan is ook opkomstbevordering bij de verkiezingen. Vanuit deze samenwerking worden activiteiten voor jongeren, mensen met afstand tot de politiek en alle inwoners van Limburg aangeboden. Zo kunnen onder andere vo-leerlingen en mbo-studenten naar het Gouvernement voor het Provinciespel en kunnen inwoners van de provincie ter voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen gebruik maken van de StemWijzer.

Het startschot voor deze samenwerking vindt plaats op dinsdag 7 maart op het Gouvernement in Maastricht. Om 9.30 uur nemen 21 mbo-studenten van het VISTA college (locatie Sittard) plaats in de Statenzaal. Hier ontmoeten zij gouverneur Emile Roemer en mogen zij hem vragen stellen. Vanaf 10.00 uur spelen de studenten in de Statenzaal een vergadering van Provinciale Staten na tijdens het Provinciespel. In het midden van de zaal ligt een groot kleed met daarop een plattegrond van de provincie, aan de studenten de taak om de provincie in te richten. Gaan ze bijvoorbeeld voor meer streekvervoer, een nieuw winkelcentrum of meer groen? Om 11.30 uur sluit Provinciaal Statenlid Emma Palmen aan om de studenten meer te vertellen over het werk van een Statenlid

U bent van harte welkom bij het startschot van deze samenwerking aanwezig te zijn:

Datum: dinsdag 7 maart 2023

Aanvang programma met gouverneur Emile Roemer: 9.30 uur

Aanvang Provinciespel: 10.00 uur

Einde Provinciespel: tussen 11.45 en 12.00 uur

Locatie: Statenzaal van het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10 Maastricht

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij dit startschot? Neem dan contact op met Bas Albersen, bestuursadviseur communicatie, via b.albersen@prvlimburg.nl