Persuitnodiging elektrische mobiliteit

31 januari 2020

Geachte vertegenwoordiger van de media,

Wij nodigen u graag uit om verslag te doen van de paneldiscussie en aansluitend de persconferentie bij te wonen, die plaatsvinden op vrijdag 7 februari 2020, van 8.30-12.30 uur.

De Provincie Limburg neemt het streven naar volledig klimaatneutraal in 2030 serieus. Het terugdringen van de CO2 uitstoot is een belangrijke zaak en daarom ondersteunt de Provincie Limburg projecten en ideeën die de interactie en uitwisseling van informatie op internationaal niveau stimuleren. Op vrijdag 7 februari 2020 worden experts bij elkaar gebracht voor een paneldiscussie over beleid inzake e-mobiliteit en EV laadinfrastructuur gekoppeld aan een persconferentie over de lancering van de EV Charging Infrastructure & Technology Expo. Deze enige internationale expo op dit gebied komt dit jaar voor het eerst naar Nederland en vindt plaats van 30 september tot en met 2 oktober 2020 in MECC Maastricht

Nederland is wereldwijd één van de koplopers op het gebied van elektrische mobiliteit. Naast een aantrekkelijk subsidieklimaat voor elektrische auto’s is één van de succesfactoren de voortvarende ontwikkeling van publiek toegankelijke laadinfrastructuur. In het Nederlandse Energieakkoord is de ambitie uitgesproken dat het elektrische wagenpark in 2020 moet zijn gegroeid naar 200.000 elektrische auto’s. Een voorwaarde hierbij is een goed functionerende laadinfrastructuur. De vraag is hoe de huidige infrastructuur het beste kan worden uitgebreid en het voor bedrijven aantrekkelijk te maken in de markt van laadinfrastructuur te stappen.

Paneldiscussie en persconferentie

E-mobiliteit experts komen op vrijdag 7 februari 2020 tijdens een paneldiscussie samen om hun mening te delen over stappen naar duurzame groei van elektrische voertuigen en beleid dat de toekomst van succesvolle uitrol van EV-laadinfrastructuur op één lijn brengt.
Tijdens de aansluitende persconferentie wordt ook de EV Charging Infrastructure & Technology Expo gelanceerd. Keynote spreker en voorzitter van zowel de paneldiscussie als de persconferentie is e-mobility influencer en LinkedIn Top Voice voor EV, Roger Atkins. Daarnaast maken organisaties zoals Public - Private platform Holland E - Mobility, Dutch Organisation for Electric Transport (DOET), European Federation for Transport and Environment, ElaadNL, APPM, Vereniging Elektrische Rijders, Energy Conversion & Storage group, TU Delft, Heliox, APPM en Enel groep maken deel uit van de paneldiscussie

Programma

 • 08.00 – 08.30 uur
  Ontvangst met koffie/thee
 • 08.30 – 08.50 uur
  Welkomstwoord en keynote sessie 1: Global Perspective door Roger Atkins (Founder Electric Vehicle Outlook)
 • 08.50 – 09.10 uur
  Keynote sessie 2: Provincial Initiatives towards sustainable mobility door Carla Brugman en Jan Jaap van Halem
 • 09.10 – 12.30 uur
  Paneldiscussie 1: Steps towards sustainable growth – Government Policies, Rules & Regulations
  Paneldiscussie 2: What works, what doesn’t and what can be improved to escalate the adoption of EVs
 • 11.35 – 12.30 uur
  Persconferentie en lancering van EV Charging Infrastructure and Technology Expo met aansluitend lunch

Meer informatie en een gedetailleerd programma vind u hier: https://www.mnmexpo.com/ev-charging/

EV Charging Infrastructure & Technology Expo – 30 september t/m 2 oktober

De EV Charging Expo, van 30 september tot en met 2 oktober in MECC Maastricht, is een uitgelezen kans om in het kader van het klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) de Provincie Limburg voor internationale bezoekers en experts op het vlak van laadinfrastructuur onder de aandacht te brengen. De organiserende partij, MarketandMarkets, heeft als doel om Nederland als voorbeeldland in Europa te presenteren op het gebied van EV Charging en de overheid te ondersteunen bij het behalen van de CO2 doelstellingen. De expo biedt een breed scala aan oplossingen die ondernemers helpt om de volgende stap te zetten naar een groeiend en duurzaam bedrijf. Om een succesvol evenement te realiseren is deelname vanuit belangrijke beslissers (gemeentes en provincies) van groot belang. Niet voor niets heeft de Provincie Limburg zich gecommitteerd als officieel partner voor dit evenement. Zij spelen een belangrijke rol spelen in het uitnodigen van bestuurders, politici en ambtenaren om kennis te nemen van de nieuwste innovatieve technieken en marktverkenningen.

Aanmelding en registratie paneldiscussie voor pers en media

Vertegenwoordigers van pers en media kunnen zich registreren en ook deelnemen aan de paneldiscussie op 7 februari 2020 in MECC Maastricht via de volgende link: https://www.mnmexpo.com/ev-charging/register

Indien u één op één interviews wilt plannen met een van de panelleden, dan kunt u contact opnemen met de organisator: Mankirat Pannu, Program Manager Markets and Markets via de e-mail mankirat.pannu@mnmexpo.com