Hackathon circulaire economie

28 januari 2021

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn, gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en energie in de verschillende schakels van de productieketen. Dat biedt kansen voor circulaire bedrijfsvoering en daarvoor is innovatieve technologie nodig. Maar circulariteit is juist ook dichter bij huis een belangrijk thema: sociale innovatie is minstens net zo belangrijk als techniek.

Daarom zal tijdens de Week van de Circulaire Economie (1-5 februari) een hackathon worden georganiseerd, op regionaal en landelijk niveau.

Een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. Hackathons worden dan ook regelmatig ingezet om innovatie (verder) in gang te zetten.

Een van de vele obstakels voor een circulaire economie is hoe je gebruikte verpakkingen en materialen terugkrijgt van de consument in recyclingfabrieken, om het terug in de zogeheten ‘supply chain’ te brengen. Deze circulariteit is de sleutel tot duurzaamheid op lange termijn. Simpel gezegd, zonder de deelname van de consument, zal er mogelijk niet genoeg materiaal zijn om een effectieve circulaire economie te stimuleren. Tijdens de hackathon gaan studenten van onder andere Zuyd Hogeschool in een snelkookpan van een paar dagen op zoek naar antwoorden op vragen over circulair bewustzijn, zoals "Hoe kan je consumenten stimuleren om producten te hergebruiken, recyclen en/of gerecyclede producten te kopen? Hoe kan er een bewustere en positievere mindset ontstaan over consumeren, recycling en de impact hiervan?"

Op donderdag 4 februari pitchen de groepen van Zuyd Hogeschool voor de regionale jury, waar Saskia Brand (lid College van Bestuur Zuyd), Ruud Burlet (gedeputeerde provincie), Dorothe van den Bosch (programmamanager MKB bij Economische Samenwerking Zuid-Limburg), Pedro Nijssen (maatschappelijk verantwoord ondernemer) en Diederik Barendsz (regisseur duurzaamheid ZOwonen) aan deelnemen. De studenten van Zuyd met het beste idee gaan door naar de landelijke finale op vrijdag 5 februari, waar uiteindelijk één winnaar uit rolt. Het volledige programma staat in de bijlage.

Mede namens Rolf van Stenus, persvoorlichter van Zuyd Hogeschool, en CHILL nodig ik u van harte uit om mee te kijken en vragen te stellen aan studenten, jury en organisatie. Vanwege de maatregelen rond COVID-19 vindt het gehele programma in een online setting plaats.
Aanmelden kan via danielle.twardy@zuyd.nl of joost.ruland@chillabs.nl

Bas Albersen, Provincie Limburg

b.albersen@prvlimburg.nl