bijensymposium

7 oktober 2019

Hierbij nodig ik u uit voor het inmiddels vierde Limburgse Bijensymposium ‘Bij de Beek’ op donderdag 10 oktober 2019 in het Continium te Kerkrade. Trekker is dit jaar het Waterschap Limburg samen met groene opleider Citaverde. Thema dit jaar is het bijvriendelijk maaibeheer langs (water)wegen.

Sprekers zijn onder meer David Kleijn van de universiteit van Wageningen over nut en noodzaak van een meer gebiedsgerichte benadering voor de bescherming van wilde bijen. Daarnaast spreekt Frank Verhagen van de gemeente Eindhoven over hoe je met beperkte middelen toch een zo divers mogelijk beheer kunt voeren ten behoeve van flora en fauna in de stad. Ook gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg zal een korte toespraak houden.