Wijziging Algemeen directeur Provincie Limburg

24 oktober 2023

Peter Díez, provinciesecretaris/algemeen directeur van de Provincie Limburg, heeft laten weten dat hij zijn functie minder passend vindt dan dat hij bij zijn aantreden in februari van dit jaar veronderstelde. Daarom heeft hij besloten zijn huidige functie ter beschikking te stellen en open te staan voor een andere functie in de Limburgse provinciale organisatie. Binnen het directieteam is Diederik Timmer bereid gevonden om per 1 december de functie van provinciesecretaris/algemeen directeur ad interim te gaan vervullen. De heer Timmer is reeds 4 jaar werkzaam als lid van de directie.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met de wijzigingen binnen het directieteam en heeft veel respect voor het waardige besluit van Peter Díez. Zij waardeert zijn inzet en bijdragen in de afgelopen tijd. Daarnaast is het college Diederik Timmer dankbaar dat hij de vacature die ontstaat tijdelijk wil invullen. De ondernemingsraad is voor de interim rol van de heer Timmer om advies gevraagd en heeft inmiddels positief geadviseerd.
De komende tijd wordt er veel van de provinciale organisatie gevraagd. Het in juni van dit jaar gepresenteerde coalitieakkoord kent diverse grote opgaven en daarnaast komt er een aantal taken van het Rijk over naar de provincie. Het directieteam zal daarom verder aangevuld worden waarbij ook de rollen van de individuele directieleden opnieuw verdeeld worden. Het college heeft de directie verzocht om de komende weken met een plan te komen voor een duurzame inrichting van het directieteam.