Oproep voor erkenning Grenzeloos Bocageland als Vlaams landschapspark

31 mei 2023

Een groep van zestig Nederlandse en Belgische overheden en organisaties roept op om het Grenzeloos Bocageland te erkennen als Vlaams landschapspark. Namens de Provincie Limburg ondertekende gedeputeerde Geert Gabriëls (Natuur, Milieu en Erfgoed) onlangs deze kandidatuur.

De Vlaamse Voerstreek, het Waalse Land van Herve en het Limburgse heuvelland lijken sterk op elkaar. Deze landschappen worden ook wel 'bocagelandschap' genoemd: een kleinschalig cultuurlandschap waarbij de percelen afgeschermd worden door heggen, houtwallen of graften.

Kwetsbaar gebied

Het bocagelandschap ligt tussen Aken, Luik en Maastricht en overschrijdt landsgrenzen. Juist nu het gebied kwetsbaar is – door bijvoorbeeld steeds frequentere en extremere overstromingen, droogteperiodes, het verdwijnen van unieke plant- en diersoorten, de onzekere toekomst van de landbouw als landschapsbeheerder en het intensief recreatief en toeristisch medegebruik – neemt de vraag naar samenwerking over de grenzen toe. Daarom vragen de zestig partners de Vlaamse overheid om een erkenning als Vlaams landschapspark ‘Grenzeloos Bocageland’.

Erkenning

Aanwijzing tot Vlaams landschapspark biedt voor het betreffende park langjarig extra financiële en personele ondersteuning door de Vlaamse overheid. Na erkenning is het landschap door een neutrale coördinator beter te beheren, te versterken en in te richten op maat van de streekidentiteit en de mensen die er wonen en werken. Ook kan zo over alle administratieve grenzen heen gekeken worden wat het beste is voor het landschap. Dit doen de coalitiepartners vanuit het Bocagekompas. Elke coalitiepartner tekende op woensdag 24 mei het kompas; namens de Provincie Limburg zette gedeputeerde Geert Gabriëls zijn handtekening. Ook de Nederlandse gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten steunen de kandidatuur.

Zeven landschapsparken stellen zich kandidaat voor erkenning als Vlaams landschapspark. De Vlaamse overheid gaat hiervan in 2023 drie parken kiezen. Provincie Limburg steunt ook de kandidatuur van Grenspark Kempen~Broek en Rivierpark Maasvallei.


Zie ook

Gedeputeerde Geert Gabriëls zet zijn handtekening