Limburgs parlement stemt tijdens Eerste Kamerverkiezingen

30 mei 2023

Op 15 maart 2023 ging Limburg naar de stembus om nieuwe volksvertegenwoordigers kiezen. Nu mogen de gekozen Provinciale Statenleden hun stem uitbrengen voor de Eerste Kamer. Zo heeft een stem voor de provincieverkiezingen ook invloed op wie er in de Eerste Kamer komt.

Wat doen Eerste Kamerleden

Op dinsdag 30 mei 2023 vinden de Eerste Kamerverkiezingen plaats. Deze nieuwe Eerste Kamerleden krijgen de verantwoordelijkheid om te beslissen over wetten gemaakt door de Tweede Kamerleden. En het bijzondere is dat ze naast hun rol als Kamerlid ook een baan hebben, waardoor ze midden in de maatschappij staan. De Eerste Kamer wordt eens in de vier jaar gekozen, binnen drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen.

Hoe gaat het stemmen

Tijdens de Statenvergadering op 30 mei verloopt het stemproces als volgt: om 15:00 uur begint de stemming volgens de voorschriften van de Kieswet. Een stembureau, bestaande uit de gouverneur en drie statenleden, wordt gevormd. De Statenleden worden één voor één naar voren geroepen, ontvangen een stembiljet en brengen hun stem uit in speciale stemhokjes. Vervolgens vouwen ze het stembiljet dicht en stoppen het in de stembus in de zaal.

Lees ook

Bekijk de Statenvergadering van 30 mei 2023

Wat als de stemmen geteld zijn

Na het stemmen telt het stembureau de stembiljetten en maakt het aantal uitgebrachte stemmen bekend. Daarna opent de gouverneur één voor één de stembiljetten en leest hardop voor op welke lijst en welke kandidaat er gestemd is. De stembiljetten worden vervolgens in enveloppen gestopt, verzegeld en direct naar de Kiesraad in Den Haag gebracht. Op 1 juni 2023 om 16:00 uur zal de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend worden gemaakt tijdens een openbare zitting van de Kiesraad.

Wanneer start de nieuwe Eerste Kamer

Op dinsdag 13 juni 2023 vergadert de nieuwe Eerste Kamer voor het eerst. Een week daarvoor, op 6 juni 2023, vindt de laatste vergaderdag van de huidige Kamer plaats, waarbij afscheid wordt genomen van de leden die niet terugkeren in de nieuwe Kamer.

Bekijk ook

Video: 'Jouw stem maakt weer impact'