Financiële steun voor tien grensoverschrijdende projecten

4 mei 2023

Tien grensoverschrijdende projecten kunnen rekenen op financiële steun vanuit het People to People 2-fonds van Interreg Euregio Maas-Rijn. Het doel van deze projecten is om de euregio voor burgers tastbaar te maken. In totaal wordt voor 240.000 euro subsidie toegekend, waarvan 140.000 euro terechtkomt bij projecten in de provincie Limburg.

Deze zes Limburgse projecten hebben een positief subsidieadvies gekregen:

  • Drielandenfeest: De organisatie van een informatieve en feestelijke dag rond het thema grensoverschrijdende samenwerking.
  • Leve de Jeker 2023: Euregionale betrokkenheid realiseren met alle publieke en private partijen in het Geerdal, onder het motto: "Kleine beken maken grote rivieren". En zo de droom van een schone Geer realiseren.
  • Euregional electronic music network: Samenvoeging van drie muziekensembles in de Euregio Maas-Rijn voor drie feestelijke acts.
  • Connected Communities: De organisatie van grensoverschrijdende ontmoetingsmomenten waar organisaties, verenigingen, burgerinitiatieven en lokale overheden expertise en ervaringen kunnen uitwisselen. De focus ligt hierbij op het thema burgerparticipatie.
  • Limburg Legends: Harmonie St. Cecilia Grevenbicht (Nederlands Limburg) en Harmonie St. Cecilia Rotem (Belgisch Limburg) vertegenwoordigen enerzijds een enorme culturele waarde, maar hebben het anderzijds op allerlei vlakken steeds moeilijker. Ze willen daarom meer samenwerken door onder andere een galaconcert te organiseren.
  • Kunstenaars Verkenners: Samenwerking tussen Vzw Art Assist (Belgisch Limburg) en Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre (Nederlands Limburg). Ze spitsen zich allebei toe op actuele beeldende kunst en ontwikkelen daarbij een band met hun omgeving. Daarom hebben ze besloten samen te werken en hun regio te verruimen tot de hele Euregio Maas-Rijn.