Extra beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen maken snelweg en wijken veiliger

8 mei 2023

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 8 mei de uitgebreide vrachtwagenparkeerplaats Truckstop Venlo geopend. De 165 extra beveiligde parkeerplaatsen met goede voorzieningen zijn nodig vanwege de groei van de logistiek- en transportsector.

Met de Europese investeringssubsidie CEF heeft het consortium Secure NL de extra parkeerplaatsen aan de James Cookweg in Venlo kunnen aanleggen. De in 2017 aangelegde Truckstop telde al 225 plaatsen. In juli 2020 zijn er ook 210 extra truckparkeerplaatsen aangelegd en in gebruik genomen op Maasvlakte Plaza Rotterdam.

Behoefte aan beveiligde truckparkeerplaatsen groot

Door toename van de export is er behoefte aan meer veilige, betrouwbare en betaalbare truckparkeerplaatsen met goede voorzieningen zoals een restaurant, douches en sport- en ontspanningsfaciliteiten. Daarnaast zijn de regels aangescherpt. Vrachtwagenchauffeurs zijn verplicht zich aan voorgeschreven rusttijden te houden. Dit is ter bescherming van de chauffeurs en de (verkeers-) veiligheid op de Europese wegen. Door te overnachten op beveiligde, goede verzorgde truckparkeerplaatsen gaan chauffeurs beter uitgerust de weg op en parkeren ze niet meer noodgedwongen (en illegaal) op vluchtstroken, op- en afritten, bedrijventerreinen of in woonwijken. De veiligheid op de weg en in de woonwijken neemt hierdoor toe en de maatschappelijke overlast zal aanzienlijk verminderen.

Limburg is onderdeel van een drukke logistieke route tussen Rotterdam en Duitsland. Dat zorgt voor veel vrachtverkeer. De uitbreiding van de Truckstop in Venlo zorgt ervoor dat meer chauffeurs toegang hebben tot een parkeerplaats met goede voorzieningen. Hiermee verbeteren we de werkomstandigheden van truckers én neemt de veiligheid op de snelweg en in de woonwijken toe

aldus gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (Mobiliteit en Infrastructuur, Provincie Limburg).

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (verkeer en vervoer, Zuid-Holland): “De mannen en vrouwen achter het stuur hebben recht op een veilige plek om te eten en te rusten. Deze goede truckparkeerplaatsen versterken het efficiënte en veilige vervoer van goederen in en door het land en daarmee onze economie.”


Secure NL

Binnen het Secure NL-project was voor een viertal vrachtwagenparkeerplaatsen in Nederland EU-subsidie toegekend. Truckstop Venlo en Maasvlakte Plaza waren er hier twee van. Het is nog steeds een wens om ook in Alblasserdam en Asten de vrachtwagenparkeerplaatsen uit te breiden.

Secure NL is mede mogelijk gemaakt dankzij aanvullende financiering van de landelijke partners, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg en de lokale partners, zoals in Venlo de gemeente en de eigenaar van Truckstop Venlo en in Rotterdam het Havenbedrijf Rotterdam.

“Het is mooi om te zien hoe deze 165 extra plekken er dankzij de samenwerking tussen exploitant Ton de Lang, gemeente Venlo en provincie en de subsidie van de Europese Unie gekomen zijn”, aldus minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. “Ik hoop dat deze manier van samenwerken een voorbeeld is voor anderen en leidt tot meer truckparkings in Nederland. Want dat is niet alleen goed voor de chauffeurs, maar ook voor de verkeersveiligheid.”


Gedeputeerde van Toorenburg, Minister Harbers en gedeputeerde Zevenbergen bij de opening van de uitgebreide truckstop in Venlo