Benoeming Claudia Deben als directeur van de Provincie Limburg

8 mei 2023

De Provincie Limburg is verheugd de benoeming van Claudia Deben als nieuwe directeur bekend te maken. Met ingang van 5 juni aanstaande zal Claudia haar nieuwe functie op zich nemen.

Claudia Deben is sinds 2009 werkzaam bij de Provincie Limburg en heeft in verschillende functies haar waarde bewezen. Ze begon als beleidsmedewerker Leefbaarheid en Wonen, vervolgens werd ze adjunct-clustermanager Ruimte en momenteel bekleedt ze de functie van clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

De benoeming van Claudia Deben als directeur past uitstekend bij het vastgestelde profiel van een vrouwelijke, mensgerichte verbinder met een sterke focus op samenwerking binnen de ambtelijke organisatie, het bestuur en externe partners. Haar ervaring in het versterken van de uitvoeringskracht en haar kennis op het gebied van ruimtelijke en wettelijke taken vormen waardevolle aanvullingen binnen het directieteam.

De selectie- en adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de directie, het clustermanagement en de ondernemingsraad, hebben unaniem gekozen voor Claudia Deben als directeur. Claudia Deben laat weten: "Ik ben verheugd met het in mij gestelde vertrouwen en kijk ernaar uit om met veel energie en enthousiasme aan de slag te gaan in deze nieuwe functie."

Met de komst van Claudia Deben is de directie van de Provincie Limburg weer compleet, na het vertrek van Carola van der Weijden in april. De directie van de Provincie Limburg bestaat per ingang van 5 juni 2023 uit Claudia Deben, Peter Díez, Tom Schulpen en Diederik Timmer.