Meer aandacht nodig voor Limburg en andere regio’s buiten de Randstad

17 mei 2023

Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg (Sociale Agenda, Handhaving en Cultuur) pleit namens Gedeputeerde Staten voor een andere manier van besturen en structureel meer geld voor regio's buiten de Randstad. Aanleiding hiervoor is het recente rapport 'Elke regio telt!'.

Eind maart werd het rapport 'Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s' gepresenteerd. De onderzoekers leggen hierin bloot dat scheefgroei in Nederland niet zomaar is ontstaan, maar dat Rijksbeleid te veel gericht is op sterke regio’s. De onderzoekers pleiten daarom voor een nieuwe aanpak van de verschillen tussen regio’s, een conclusie die Gedeputeerde Staten van Limburg onderschrijven.

Hoorzitting

De Tweede Kamer houdt eind mei een hoorzitting over het rapport. Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg zal namens Limburg de provinciale inzet toelichten op deze hoorzitting. 'De kern voor ons is dat Den Haag zich realiseert dat Nederland groter is dan de Randstad alleen. Daarmee moet rekening gehouden worden in het maken van beleid en de verdeling van gelden.'

Position paper

In de opmaat naar de hoorzitting vraagt de provincie nu al aandacht voor de positie van Limburg met een position paper. Hierin wordt aandacht gevraagd voor vier thema's:

  • Investeer in regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
  • Verbeter de spreiding van de culturele infrastructuur
  • Pas regionaal maatwerk toe op de woonopgave van de toekomst
  • Regionale verschillen in het versterken van de strafrechtketen

De hoorzitting in de Tweede Kamer vindt plaats op 31 mei.