Provincie steunt transformatie Instituutsterrein gemeente Maasgouw

23 maart 2023

Donderdag 23 maart 2023 ondertekenden gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Tim Snijckers de samenwerkingsagenda binnen het provinciale kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). De Provincie Limburg bevestigt hiermee de intentie om - net als gemeente Maasgouw - een bedrag van € 250.000 bij te dragen aan de herontwikkeling van het voormalig instituutsterrein Sint Anna in Heel.

Wethouder Tim Snijckers: “De gemeente Maasgouw werkt al jarenlang samen met de eigenaren en ontwikkelpartijen van het voormalig instituutsterrein aan een nieuwe invulling. Het realiseren van een veilige en aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving is voor ons van essentieel belang. De plannen om dit te realiseren zijn klaar; nu is het zaak om die plannen ook tot uitvoering te krijgen. De bijdrage van de Provincie geeft hier een mooie impuls aan, naast het bedrag van € 250.000 dat gemeente Maasgouw zelf al voor de ontwikkeling heeft gereserveerd.”

Transformatie en restauratie

Het voormalig instituutsterrein, dat er nu nog verloren bij ligt, wordt de komende jaren getransformeerd naar een aantrekkelijke nieuwbouwwijk. Het is essentieel dat de twee beeldbepalende monumenten – het 17e-eeuwse Chateau Heel en de neoromaanse kloosterkerk Sint Anna – op het middenterrein van het voormalige zorginstituut Sint Anna worden gerestaureerd. En dat zorgt tevens voor een hoge kostenpost met een flinke onrendabele top. De financiële bijdragen van Provincie en gemeente helpen de totale businesscase rond te krijgen. Dit prachtige stukje Heel blijft daardoor niet alleen behouden voor komende generaties, maar krijgt ook zijn oude luister weer terug.


Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Ruimte, Water en Landbouw): “De plannen van de gemeente Maasgouw sluiten goed aan op de ambities van KLC. Met deze samenwerkingsagenda wordt een impuls gegeven waardoor het Instituutsterrein ook daadwerkelijk in ontwikkeling komt. Hiermee wordt niet alleen invulling gegeven aan de lokale vraag, maar wordt ook aandacht geschonken aan specifieke doelgroepen. Met de plannen in Maasgouw zorgen we samen voor de juiste woning op de juiste plek.”

Heel mooi wonen in het groen

Het projectgebied is sinds de verkoop door KoraalGroep in 2001 eigendom van Klooster BV en Janssen de Jong Projectontwikkeling. Deze partijen bouwen de komende jaren op het terrein in totaal 76 woningen. Daarnaast worden er in het deelgebied Chateaupark Heel 57 zorgstudio’s / zorgeenheden gerealiseerd voor mensen met een intensieve zorgvraag die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Hierdoor worden de wachtlijsten voor mensen die tot deze doelgroep behoren, verkort. Tevens wordt het voormalige kasteelpark in oude luister hersteld, zodat het in dit stukje Heel ‘heel mooi wonen in het groen’ wordt. In totaal zal met deze ontwikkelingen circa € 22 miljoen worden geïnvesteerd.