Provincie Limburg bedankt Limburgers voor stemmen

17 maart 2023

De stembussen zijn inmiddels gesloten en de meeste stemmen zijn geteld. Wat gebeurt er nadat alle stemmen geteld zijn? Ondertussen, totdat de uitslagen definitief zijn, zitten we bij de Provincie niet stil. Voorbereidingen om de nieuwe Statenleden te ontvangen en de oude uit te zwaaien zijn in volle gang.

Afscheid en welkom

Na maanden van verkiezingen voorbereiden, bereiden we ons nu voor op een goed ontvangst van de nieuwe gekozen leden van Provinciale Staten. Op 28 maart 2023 nemen we afscheid van de huidige leden van Provinciale Staten. Op 29 maart 2023 worden de nieuwe leden van Provinciale Staten geïnstalleerd. Over zowel het afscheid als het welkom zullen we tijdig communiceren. Op de website van de Provincie staat straks alle informatie over de nieuwe leden van Provinciale Staten.

Eerste Kamerleden kiezen

Niet alleen kiezen de nieuwe leden van de Provinciale Staten straks het nieuwe dagelijks provinciebestuur, ook kiezen zij de nieuwe Eerste Kamerleden. Dat doen de Statenleden op dinsdag 30 mei 2023, zo’n drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023. Indirect hebben burgers dus via de gekozen Provinciale Staten invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Dagelijks provinciebestuur kiezen

Vervolgens start het formatieproces van het nieuwe dagelijks Limburgs provinciebestuur, de Gedeputeerde Staten. In Limburg zal dit bestuur bestaan uit maximaal zeven personen, gekozen door de leden van Provinciale Staten. Uit welke partijen de gekozen bestuursleden komen is afhankelijk van de partijen die in de formatie komen. Elk bestuurslid heeft straks zijn of haar eigen takenpakket, maar beslissingen nemen Gedeputeerde Staten samen. Zij zijn ook samen verantwoordelijk voor hun taken.

Bestuur Gedeputeerde Staten

Bij het bestuur horen ook een provinciesecretaris en de gouverneur. Deze worden niet gekozen door de leden van Provinciale Staten. Een gouverneur, oftewel de commissaris van de Koning (cdK), wordt één keer in de zes jaar benoemd door de Koning. De cdK is de voorzitter van het bestuur. De provinciesecretaris, de algemeen directeur van de Provincie, ondersteunt de voorzitter en het bestuur. De directie van de Provincie gaat over zaken als personeel en organisatie.

Lees ook:

'Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2023'

Formatieproces

Het vormen van een formatie - een samenstelling van politieke partijen - wordt gedaan door een informateur en een formateur. De informateur voert verkennende gesprekken met de politieke partijen. Wie zou met wie kunnen samenwerken en willen zij eventueel onderdeel uitmaken van het college van Gedeputeerde Staten? Als dat allemaal bekend is, gaat een formateur aan de slag met het samenstellen van een bestuur. Dit proces kan enkele weken tot zelfs enkele maanden in beslag nemen. Via onze website en social media kanalen houden wij u op de hoogte van dit proces.