Installatie Provinciale Staten 2023-2027

29 maart 2023

Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten zijn op 29 maart 2023 de 47 gekozen Limburgse Statenleden voor de 26e Statenperiode geïnstalleerd. De Statenleden legden hiertoe de volgens de Provinciewet voorgeschreven eed of de verklaring en belofte af.

De 47 Statenleden komen voort uit 13 fracties: BBB (10 zetels), PVV (6 zetels), VVD (5 zetels), CDA (5 zetels), GroenLinks (4 zetels), PvdA (3 zetels), SP (3 zetels), D66 (3 zetels), LOKAAL-LIMBURG (2 zetels), JA21 (2 zetels), Partij voor de Dieren (2 zetels), Forum voor Democratie (1 zetel) en 50PLUS (1 zetel).

Installatie

Ten overstaan van Gouverneur Roemer, voorzitter van Provinciale Staten, legden alle 47 Statenleden de eed of de verklaring en belofte af. Conform de Provinciewet is dhr. Bosch eerste vicevoorzitter van Provinciale Staten.

Voorzitter Roemer overhandigde het overdrachtsdocument (pdf, 101 kB) van de vorige Staten aan de nieuwe vicevoorzitter. In dit document staan aandachtspunten die de vorige Staten mee willen geven aan de nieuwe Staten. Er wordt onder andere ingegaan op het proces dat in gang is gezet om de positie van Provinciale Staten te versterken en het Werkplan Bestuurscultuur 2023-2027.

De leden van Provinciale Staten 2023-2027
De leden van Provinciale Staten 2023-2027