Gemeente Maastricht en Provincie Limburg investeren samen in sociale woningbouw

1 maart 2023

Wethouder Frans Bastiaens en gedeputeerde Lia Roefs hebben vandaag hun handtekening gezet onder een tweede samenwerkingsagenda binnen het provinciale kader 'Kwaliteit Limburgse Centra' (KLC). Hiermee wordt er een belangrijke impuls gegeven aan vijf woning(bouw)projecten in de gemeente Maastricht.

Versterken Kernen Maastricht

Als vervolg op een eerste samenwerking in 2021, bundelen Gemeente Maastricht en Provincie Limburg onder het motto “Versterken Kernen Maastricht” opnieuw de krachten en middelen. Wethouder voor Stedelijke Ontwikkeling en Veerkrachtige wijken, Frans Bastiaens: “We onderhouden al jaren een goede samenwerking met de Provincie in de aanpak van leefbare wijken. Ik ben blij dat Maastricht opnieuw kan rekenen op de erkenning door de Provincie van een aantal majeure herstructureringsopgaven in onze wijken en kansen tot het versterken van hun veerkracht”.

De gemeentelijke begroting voorziet binnen dit samenwerkingsverband in een investering van 1,72 miljoen euro in vijf geselecteerde Maastrichtse projecten. De Provincie heeft de intentie om op basis van deze tweede samenwerkingsovereenkomst 1,6 miljoen euro bij te dragen. Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw): “Met deze tweede samenwerkingsagenda KLC toont de gemeente Maastricht haar vastberadenheid in een gebiedsgerichte aanpak als opstap naar veerkrachtige wijken. Ik ben blij dat wij met deze financiële bijdrage, naast sociale woningbouw in onder andere Limmel-Nazareth en Pottenberg ook studentenhuisvesting in Randwyck, mede mogelijk maken.”

Projecten

De vijf geselecteerde projecten vragen wederom een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving en maatregelen op sociaal vlak, veiligheid en duurzaamheid. Concreet zullen de gereserveerde middelen bijdragen aan (sociale) woningbouw, verduurzaming van woningen en een kwaliteitsimpuls geven aan de openbare ruimte met plekken voor ontmoeting en beweging. “Op deze manier bouwen we samen met onze partners letterlijk aan een prettige woonstad met betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle woningen voor iedereen”, zo besluit wethouder Bastiaens.

De vijf geselecteerde projecten zijn:
- Wittevrouwenveld Bauduinstraat fase 2 (sociale woningbouw, commerciële woningbouw, openbare ruimte);
- Pottenberg centrumplan (sociale woningbouw, openbare ruimte);
- Limmel-Nazareth (sociale woningbouw, openbare ruimte);
- Daalhof, aanpak Veliahof e.o. (renovatie sociale woningbouw, openbare ruimte);
- Randwyck Studentenhuisvesting P0 (sociale woningbouw/studentenhuisvesting, openbare ruimte).