Eurocommissaris Frans Timmermans: 'Limburg hard op weg om voorop te lopen met innovatie'

10 maart 2023

Op uitnodiging van gouverneur Emile Roemer bezocht de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, de heer Frans Timmermans, op vrijdagochtend 10 maart enkele locaties in de provincie Limburg.

De Eurocommissaris blikt terug op een inspirerende ochtend: “Wat we vandaag hebben gezien op de Brightlands campus en het industriepark Chemelot in Geleen en bij de Einstein Telescope in Maastricht, is zeer indrukwekkend. Het is duidelijk dat er veel potentie zit in Limburg. Of het nu gaat om gezondheid, duurzaamheid, wetenschap, of techniek: op elk terrein is Limburg hard op weg om voorop te lopen met innovatie.”

Gouverneur Emile Roemer spreekt van een geslaagd werkbezoek: “Frans Timmermans toonde zich buitengewoon geïnteresseerd in de Limburgse innovatiekracht. Onder de noemer Brightlands werkt Limburg, onder andere op Chemelot, aan oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. En de mogelijke komst van de Einstein Telescope naar de euregio biedt zicht op een unieke voorsprong in kennis, expertise en innovatieve technologieën. Een duwtje in de rug vanuit Europa zou heel welkom zijn om de ambities van Limburg werkelijkheid te maken.”

Frans Timmermans toonde zich buitengewoon geïnteresseerd in de Limburgse innovatiekracht

Volgens gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Energie en Klimaat) is het voor de nationale en Europese klimaatdoelstellingen van belang dat Limburg aangesloten wordt op nieuwe infrastructuur: “Denk aan de Delta Rhine Corridor waarin ondergrondse buisleidingen voor grondstoffen en een nieuwe zware stroomkabel vanaf de windparken op de Noordzee aangelegd worden. Ook over dat soort cruciale randvoorwaarden hebben we vandaag met de Eurocommissaris kunnen spreken.”

Op Chemelot hoorde de delegatie bij de Nafta-kraker van SABIC over de vele programma's die het bedrijf uitvoert op zijn weg naar klimaatneutraliteit en bij de inzet om een circulaire economie voor kunststoffen te stimuleren. De groep bezocht SABIC's eerste geavanceerde recyclingeenheid ter wereld, die gebruikte kunststoffen verwerkt tot grondstof voor de productie van nieuwe gecertificeerde circulaire polymeren. Het gezelschap hoorde ook hoe het bedrijf zich richt op elektrificatie van zijn stoomkrakers die, in combinatie met het gebruik van hernieuwbare energie, het potentieel hebben om de zogeheten Scope 1- en 2-emissies die verband houden met de ethyleen- en propyleenproductie, met meer dan 90% te verminderen.

Aansluitend volgde een toelichting door Chemelot Campus-bedrijf Coolbrook op haar innovatieve mechanische Nafta-kraker, die aangedreven door elektriciteit en dankzij centrifuge-technieken geen CO2-uitstoot heeft en veel minder energie verbruikt. Tijdens een kort gesprek met CEO’s van een aantal andere op Chemelot gevestigde bedrijven werd benadrukt dat Chemelot wil en kan uitgroeien tot de meest duurzame industriesite van Europa, maar dat daarvoor de steun van Europa onontbeerlijk is. Bijvoorbeeld om in markten een gelijk speelveld te creëren, en obstakels voor vernieuwing en verduurzaming uit de weg te ruimen.

Op de Brightlands Chemelot Campus hadden Timmermans en Roemer een ontmoeting met enkele tientallen studenten. Ze kregen uitleg over een nieuwe installatie voor het recyclen van plastic en gingen in gesprek met studenten van Zuyd Hogeschool, die eveneens op werkbezoek waren.

In Maastricht volgde een ontvangst bij de Einstein Telescope-projectorganisatie, waar de delegatie werd bijgepraat over de status en planning, en een toelichting kreeg op de ET-Pathfinder. Projectdirecteur Guido Derks van het Einstein Telescope-projectbureau gaf aan dat de telescoop niet alleen van grote wetenschappelijk waarde is, maar juist ook in economisch en sociaal-maatschappelijk opzicht voor perspectief zorgt voor toekomstige generaties. Daarnaast zei hij te hopen dat nog meer Europese landen zich aansluiten bij het initiatief voor de Einstein Telescope. Alle aandacht hiervoor vanuit de Europese Commissie kan daarbij helpen, kreeg Frans Timmermans als boodschap mee.

Korte statements van aanwezige Chemelot-bedrijven:

RWE

  • We gaan hier met steun van het EU Innovation Fund, huishoudelijk afval omzetten in waterstof en koolstof voor de chemie. Het mooie is dat als het lukt alle afval in de EU via FUREC te verwerken, we 13% van het aardgasverbruik overbodig maken. En de Chemie voor meer dan de helft kunnen voorzien van gerecyclede grondstoffen uit Europa. Dat is onze ambitie en die begint hier in Limburg.
  • En als Brussel ergens kan bijdragen, dan is het ervoor te zorgen dat er een eerlijke markt voor gerecyclede waterstof en koolstof komt.

OCI

  • OCI benadrukt het belang van de import van groene en duurzame ammoniak voor de kunstmestproductie in Europa, alsook voor het echt van de grond laten komen van een waterstof-economie.

Fibrant

  • Fibrant heeft via een maatwerkafspraak de grootste industriële CO2 reductie gerealiseerd sinds het klimaatakkoord.
  • In december is ook de Fibrant pilotplant in Geleen goedgekeurd om Nylon afval weer volledig te recyclen naar de oorspronkelijke monomeren. Dus geen kwaliteitsverlies en 100% circulair.

Stichting Chemelot

  • Als er één Europese site is die in 2050 circulair kan zijn, dan is het Chemelot wel. Dit versterkt en overkoepelt de speerpunten van de site users. En het is natuurlijk ook de kracht van Stichting Chemelot.

Zie ook

Gouverneur Emile Roemer verwelkomt Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter Europese Commissie, bij Brightlands Chemelot.

SABIC gaf de delegatie een toelichting over de kraker en de ontwikkelingen bij het bedrijf.

Ilpo Kuokkanen, CEO Coolbrook, laat het gezelschap zien hoe mechanisch kraken werkt.

CEO’s van diverse op Chemelot gevestigde bedrijven benadrukken dat de steun van Europa onontbeerlijk is voor de vergroening van de industriesite.

Groepsfoto met CEO’s van diverse op Chemelot gevestigde bedrijven.

Op de Brightlands Chemelot Campus werken studenten van verschillende opleidingen en opleidingsinstituten nauw samen met bedrijven.

Gouverneur Roemer overhandigde Eurocommissaris Timmermans een bijzonder product van eigen bodem: een bodemmonster van het Limburgse Heuvelland. De Euregio Maas-Rijn wil zich kandidaat stellen voor de Einstein Telescope.