Eerste gespreksronde van start met verkenner Jan Schrijen

24 maart 2023

Vandaag start de eerste gespreksronde van Jan Schrijen op verzoek van de BoerBurgerBeweging (BBB) in het kader van de verkenningsfase over het vormen van een coalitie in Limburg.

De heer Schrijen heeft alle 13 partijen uitgenodigd voor gesprekken vandaag en maandag 27 maart. Het eerste gesprek is met de BBB. Het doel van de gesprekken is om de mogelijkheden en randvoorwaarden te onderzoeken om te komen tot een stabiel provinciaal bestuur dat oog heeft voor de opgaven en zorgen in de Limburgse samenleving. Daarna zullen een of twee verdiepende gespreksrondes volgen welke uiteindelijk leiden tot een advies aan Provinciale Staten op basis waarvan een vervolgstap (de informatiefase) gezet kan worden. Uitgangspunt is dat de heer Schrijen zijn advies uiterlijk 12 april aanstaande beoogd af te ronden om aan te bieden aan Provinciale Staten.

Externe reacties krijgen plek in volgende fase

In deze verkenningsfase worden primair de standpunten van de verschillende politieke partijen nader geduid en besproken. In de informatiefase die hierop volgt kan de Limburgse samenleving en iedereen die wil, suggesties, ideeën en aanbevelingen aandragen. Hiervoor zal te zijner tijd een speciaal e-mailadres en website beschikbaar komen.


Zie ook

Heidi van der Pol (BBB), verkenner Jan Schrijen en Annetje Schoolmeesters (BBB).