Peter Thissen ereambassadeur Provincie Limburg

19 januari 2023

Aan Peter Thissen, scheidend voorzitter van Ondernemend Venlo, is vanavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ondernemend Venlo, Gemeente Venlo, MKB Limburg en LLTB. de titel ereambassadeur van Limburg verleend. Daarnaast ontving hij de erespeld van de gemeente Venlo. Gedeputeerde Stephan Satijn reikte de bij de titel horende oorkonde uit, burgemeester Antoin Scholten speldde de erespeld op.

Thissen ontving de blijken van waardering voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van Ondernemend Venlo. In die functie heeft hij meer dan 12 jaar de belangen behartigd van de ondernemers op de Venlose bedrijvenparken. Bij zijn aantreden in 2011 waren de ondernemers georganiseerd in vier verenigingen die daarna zijn samengevoegd tot één organisatie. Dat is de basis geweest voor de grootste Bedrijven Investerings Zone van Nederland. Samen met de gemeente is enkele jaren geleden een Economisch Uitvoerings Programma opgesteld.

Een van de maatregelen die inmiddels zijn uitgevoerd is de aanleg van speciale parkeerplaatsen voor vrachtwagens die in het weekend niet in Duitsland mogen rijden. Camerabewaking en handhaving op de bedrijventerreinen heeft de criminaliteitscijfers verlaagd.

Daarnaast is Ondernemend Venlo initiatiefnemer geweest voor Duurzame Bedrijventerreinen, waarbij wordt aangetoond dat collectieve verduurzaming werkt om te voldoen aan de Paris Proof Ranking. Slechts enkele van de succesvolle activiteiten die onder voorzitterschap van Peter Thissen zijn gerealiseerd.


Burgemeester Antoin Scholten, Peter Thissen en gedeputeerde Stephan Satijn