Overzicht sollicitanten burgemeestersvacature Venray

18 januari 2023

Naar de vacature burgemeester van de gemeente Venray hebben bij de commissaris van de Koning, de heer Emile Roemer, vijftien kandidaten gesolliciteerd.

Hieronder bevinden zich twee vrouwelijke en dertien mannelijke kandidaten.

Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.