Intentieverklaring voor verduurzaming van industrie in Limburg

26 januari 2023

Gedeputeerden Stephan Satijn en Maarten van Gaans-Gijbels tekenden namens Provincie Limburg een intentieverklaring met het Rijk en OCI voor de verduurzaming van het bedrijf. De intentieverklaring beschrijft drie mogelijke verduurzamingsroutes om te zorgen dat de ammoniak en methanol die geproduceerd of geïmporteerd wordt groen is.

De vergroening van het Chemelot terrein komt met deze ondertekening in de versnelling. Met de intentieverklaring onderstrepen we dat het bedrijfsleven en de overheid hetzelfde willen voor de industrie en elkaar ook nodig hebben. Dat vraagt commitment van ons allemaal. De komende tijd moeten we elkaar vinden in de verdere uitwerking van deze intentie.

Zegt gedeputeerde Satijn (Economie).

Gedeputeerde van Gaans-Gijbels (Energie en Klimaat) vult aan:

OCI is in Nederland onder andere gevestigd op Chemelot. Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt een belangrijke stap gezet naar een duurzamere industrie in Limburg. Er worden namelijk maatwerkafspraken gemaakt voor het verminderen van CO2-uitstoot en stikstof. Om dat te bereiken moeten we ook inzetten op de energie-infrastructuur tussen de kustgebieden en Limburg. Ik zet daarom volop in op de aanleg van de Delta Rhine Corridor.

De intentieverklaring is ondertekend door minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerden Van Gaans-Gijbels en Satijn (Provincie Limburg), gedeputeerde Baljeu (Zuid-Holland), CEO El-Hoshy en Chief Legal and Human Capital Officer de Vries (OCI).

Drie mogelijke verduurzamingsroutes

Chemiebedrijf OCI N.V. wil haar CO2-uitstoot voor 2030 met minimaal 0,8 megaton tot maximaal 1,7 megaton verminderen. Het bedrijf stootte in 2020 in totaal 2,2 megaton CO2 uit. Daarnaast wil het bedrijf tot 30% minder stikstof uitstoten en wordt onderzocht hoe de impact op de leefomgeving verder kan verbeteren.

De intentieverklaring beschrijft drie mogelijke verduurzamingsroutes om te zorgen dat de ammoniak en methanol die geproduceerd of geïmporteerd wordt groen (en koolstofarm) is. Op dit moment produceert OCI in Nederland voornamelijk met aardgas als grondstof. Dit kan vervangen worden door waterstof gemaakt uit wind op zee of door waterstof uit huishoudelijk en groen afval. Een derde mogelijkheid is om de groene ammoniak en methanol te importeren, bijvoorbeeld uit OCI’s productiefaciliteiten in Egypte en de VS. In de volgende fase gaat de overheid samen met OCI uitwerken welke route(s) de voorkeur hebben en in aanmerking komen voor maatwerk om de CO2 reductie in Nederland te versnellen.

Deze routes zorgen er ook voor dat de stikstofuitstoot tot 30% wordt verminderd. Daarnaast gaat OCI aanvullend onderzoek doen om de impact op de leefomgeving verder te verbeteren. Het gaat dan naast de stikstofuitstoot ook om het verminderen van de uitstoot van ammoniak en zwavel tijdens het productieproces. Tot slot wordt in de verdere uitwerking gestreefd om de risico’s van OCI’s activiteiten voor de veiligheid van de leefomgeving te minimaliseren.

Intentieverklaring onderdeel van maatwerkaanpak

De intentieverklaring tussen de overheid en OCI is een belangrijke stap in de maatwerkaanpak van het Rijk. Met de maatwerkaanpak kunnen de grootste industriële uitstoters een extra stap zetten om nieuwe duurzame technologieën vorm te geven die leiden tot minder CO2-uitstoot. Daarmee worden bedrijven uitgedaagd zelf met ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot in hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren.


Zie ook

De ondertekening van de intentieverklaring. V.l.n.r. gedeputeerde van Gaans-Gijbels, gedeputeerde Satijn,  CEO El-Hoshy, Minister Adriaanssens, Staatssecretaris Heijnen en gedeputeerde Baljeu