Reactie op 'Nieuwe stappen in opgave landelijk gebied'

10 februari 2023

Op vrijdag 10 februari werd meer bekend over de plannen van de Rijksoverheid voor het landelijk gebied. Dit heeft invloed op het Limburgs Programma Landelijk Gebied. Gedeputeerde Natuur, Milieu en Erfgoed Geert Gabriëls geeft zijn reactie.

De plannen zijn in te zien via Kabinet zet nieuwe stappen in opgave landelijk gebied | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl en de regeringsbrief 'Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders'.

"Wij weten nog niet wat dit precies betekent voor onze Limburgse piekbelasters. Zowel voor de agrarische sector als voor mobiliteit en voor de industrie zijn de criteria nog niet bekend," zegt gedeputeerde Gabriels. "Voor onze Limburgse boeren willen wij weten aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om aan deze vrijwillige opkoopregelingen te kunnen meedoen. We hopen dat alle regelingen tegelijkertijd uitkomen en veehouders dus ook als ze niet voldoen aan LBV+-regeling voor piekbelasters kunnen meedoen met de LBV-regeling of een eventuele MGA2-regeling. Hopelijk zal de uitvoering beter verlopen dan met MGA1-vrijwillige opkoopregeling waarbij wij in Limburg al 25 piekbelasters bij Natura2000 gebieden hebben uitgekocht. Het is voor ons belangrijk dat de boeren die zich al gemeld hebben bij onze provincie voor vrijwillige opkoop maar die of te laat waren voor deelname aan de MGA1 of niet aan de betreffende voorwaarden voldeden, nu hopelijk alsnog kunnen meedoen in deze regelingen.

Daarnaast roepen wij de Minister op om de restant middelen die wij nog over hebben van de MGA-1 beschikbaar te houden voor aankoop van bedrijven die mogelijk niet aan de komende regelingen voldoen en voor aankoop van gronden in Limburg. Dit alles om het gebiedsproces opgang te brengen. Dat zou heel fijn zijn want de ondernemers die zich al bij ons gemeld hebben, kunnen wij op dit moment nog steeds niets bieden in dit vacuüm van regelingen.

Verder hebben wij nog geen zicht op hoeveel PAS-melders in Limburg hiermee gelegaliseerd kunnen gaan worden. En dit lost voor de op slot zittende vergunningverlening op korte termijn niets op. Er zal eerst sprake moeten zijn van een substantiële daling van stikstofdepositie alvorens vergunningverlening in het algemeen weer mogelijk wordt.

Indicatieve budgetten voor provincies blijven nog onbekend maar wij gaan nu al hard aan de slag met alle betrokken partijen om tot oplossingen te komen."