Provincie steunt nieuwbouw in Hoensbroekse wijk Slakhorst

16 februari 2023

Op donderdag 16 februari 2023 ondertekenden wethouder Marco Peters en gedeputeerde Lia Roefs de Samenwerkingsagenda ‘Kader Kwaliteit Limburgse Centra Heerlen’. De Provincie heeft de intentie om een bedrag van één miljoen euro te investeren, dat wordt ingezet om van de Hoensbroekse wijk Slakhorst een nieuwbouwwijk helemaal in de stijl van architect Jan Stuyt te maken.

Wethouder Marco Peters (Ruimtelijke Ordening): “Helaas kunnen we dit stukje erfgoed uit onze mijnperiode zowel om technische als financiële redenen niet behouden. Maar op deze manier krijgen we een parel van een nieuwbouwwijk terug, die voelt als een wijk van Stuyt en die ook nog een bijdrage levert aan kwalitatief goede sociale huisvesting, klimaatadaptie en het aanpakken van energiearmoede”.

Slechte staat

De wijk Slakhorst is ruim honderd jaar geleden gebouwd als een van de eerste mijnkoloniën door architect Jan Stuyt. De woningen verkeren in slechte staat, op veel plekken is sprake van optrekkend vocht en ze hebben een erbarmelijk energielabel. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat renovatie zeer kostbaar is. En met sociale huur is dat niet op te brengen. Daarom worden de 169 kleinschalige, grondgebonden woningen gesloopt.

Jan Stuyt-stempel

Woningcorporatie Woonpunt gaat op deze plek 147 nieuwe woningen bouwen, voor ouderen en voor kleine en grote gezinnen. Een groot deel daarvan is bedoeld voor de sociale huur. Alle woningen krijgen, zowel stedenbouwkundig als architectonisch, een zeer duidelijk Jan Stuyt-stempel.
De gemeente zorgt voor opwaardering van de openbare ruimte. Eveneens in Jan Stuyt-stijl met veel groen (voortuinen en borders) en plekken voor ontmoeting op verschillende pleintjes.
Woonpunt en gemeente pakken samen de parkeerproblematiek aan door te voldoen aan de actuele parkeernorm. Ook zorgen ze samen voor een betere waterhuishouding, door het aanleggen van waterbuffers.

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw): “met de transformatie van deze mijnkolonie wordt de wijk weer in zijn oude glorie hersteld, maar wordt ook ingezet op kwaliteit van zowel de woningen als de openbare ruimte. Hiermee wordt de eens zo groene wijk met tal van ontmoetingsplekken nieuw leven ingeblazen om zo weer een thuis te vormen voor verschillende doelgroepen”.

Investeringen

In totaal is met de herbouw van Slakhorst in Hoensbroek circa 45 miljoen euro gemoeid. De gemeente investeert nog eens tussen de drie en vier miljoen euro in de openbare ruimte. De Provincie heeft de intentie om één miljoen euro bij te dragen.


Gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Marco Peters