Extra impuls voor verduurzaming binnenvaart

22 februari 2023

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Provincie Limburg), tekende vandaag in het bijzijn van gedeputeerde Jeanette Baljeu (Provincie Zuid-Holland) de Letter of Intent om toe te treden tot het programma RH2INE. Met deze handtekening schaart de Provincie Limburg zich officieel tussen overheden die zeer actief zijn in de verduurzaming van de binnenvaart.

De Provincie Limburg onderstreept met de toetreding haar ambitie om de toepassing van waterstof in de binnenvaart transportsector kracht bij te zetten. Met haar komst breidt de groep betrokken overheden binnen het RH2INE programma gestaag uit, zowel in Nederland als in België, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk.

Een belangrijke ontwikkeling binnen de verduurzaming van de binnenhavens is de realisatie van de waterstofinfrastructuur.

Gedeputeerde van Gaans-Gijbels:
"Limburg ligt centraal in een netwerk van vaarwegen. Vanuit Limburg kunnen schepen via de Maas en het Albertkanaal naar de zeehavens. De binnenhavens op deze route zijn zeer belangrijk voor de aan- en afvoer van goederen van bedrijven. Bijna alle havens breiden uit en verduurzamen. Een belangrijke ontwikkeling binnen die verduurzaming is de realisatie van de waterstofinfrastructuur. Met de Limburgse deelname aan RH2INE maken we daar nog meer werk van."

Gedeputeerde Baljeu: 
“Met RH2INE werken we aan de opschaling van waterstof in de binnenvaart. Limburg is zeer actief als het gaat om de verduurzaming van de binnenvaart. De betrokkenheid van Limburg bij het RH2INE programma is daarmee een belangrijke impuls voor de toepassing van waterstof in de binnenvaart en transport. De samenhang met Blueports Limburg en het binnenhavenproject Rhombus is daarbij zeer welkom.”

Over RH2INE

Het programma is mede geïnitieerd door de provincie Zuid-Holland. In de afgelopen jaren blijkt het een krachtig instrument te zijn, dat zijn waarde bewijst bij de afstemming van de diverse regionale, nationale en internationale waterstofprojecten langs belangrijke Europese transportassen. Het netwerk faciliteert het bedrijfsleven en havenautoriteiten in het nemen van de noodzakelijke stappen voor de energietransitie. Bovendien werkt het collectief aan een sluitende business case voor ondernemers, waarmee de stap naar zero-emissie transport daadwerkelijk gezet kan worden.

Voor het komende jaar ligt de focus van het RH2INE netwerk op de verdere opschaling van waterstof toepassing in de binnenvaart. Standaardisering van het aanbod en vergroting van de vraag door stimulering van nieuwsbouwschepen zijn daartoe de sleutel. De samenhang met het binnenhavenproject Rhombus waar Limburg penvoerder van is en waarvoor significante EU subsidies in het vooruitzicht zijn gesteld, is daarbij van grote waarde.

Rhombus

Vanuit de corridorsamenwerking werken de Provincies Limburg, Gelderland, Brabant en Zuid-Holland, het havenbedrijf Rotterdam, het Ministerie van Infrastructuur en Water en de Topsector Logistiek samen onder de Rhombus paraplu aan Een grensoverschrijdende verbinding van de mainports Rotterdam, Duisburg, Luik en Antwerpen via het achterland. Op deze corridor werken zestien binnenhavens aan de Maas (NL) en het Albertkanaal (BE) samen onder de naam Blueports op het gebied van visie, beleid, digitalisering, promotie, duurzaamheid en het gezamenlijk inzetten op Europese fondsen.


Zie ook

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels ondertekent in het bijzijn van gedeputeerde Jeannette Baljeu de intentieovereenkomst

Gedeputeerde Jeannette Baljeu (provincie Zuid-Holland) en gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (provincie Limburg)