Belangrijke stap tegen drugsoverlast: hogere vergoeding opruimen drugsafval

23 februari 2023

Particulieren en overheden in Limburg krijgen voortaan een hogere vergoeding voor de kosten die ze maken als ze drugsafval moeten opruimen. Daar heeft het college van Gedeputeerde Staten onlangs mee ingestemd. Met het besluit nemen we een belangrijke stap in de bestrijding van drugsoverlast.

Voor het vergoeden van opruimkosten van drugsafval bestaat al langer de ‘Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024’. Deze regeling vergoedde tot nu toe schade tot 25.000 euro. Landelijk zijn in het verleden echter enkele grote dumpingen zijn geweest die deze maximale vergoeding overschreden. Daarom wordt de limiet nu opgehoogd naar 200.000 euro. Particulieren en overheden krijgen zo meer financiële mogelijkheden om drugsdumpingen snel aan te pakken.

Hogere vergoedingen

Private partijen kunnen voor een maximumbedrag van 200.000 euro hun kosten voor het opruimen van het drugsafval en bodemherstel volledig vergoed krijgen. Decentrale overheden worden gedeeltelijk gecompenseerd. Bij projectkosten tot 50.000 euro krijgen zij 50% vergoed, eventuele kosten daarbovenop worden volledig vergoed tot maximaal 200.000 euro. Eerdere gedupeerden krijgen de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een aanvullende compensatie.

Aanvraag

De uitvoering van de subsidieregeling is landelijk geregeld en verloopt via BIJ12. Gedupeerden kunnen op de website van BIJ12 hun aanvraag indienen.