Petra Dassen-Housen en Jan Schrijen informateurs coalitievorming Limburg

17 april 2023

Na het advies van onafhankelijk verkenner Schrijen van 7 april jl heeft BBB – in afstemming met de beoogde coalitiepartners – Petra Dassen-Housen en Jan Schrijen voorgedragen als informateurs. Een motie met deze strekking is vrijdag 14 april in een extra Statenvergadering door een meerderheid van Provinciale Staten aangenomen. De eerste gespreksronde start vandaag. Hun opdracht is te werken aan een inhoudelijke verdieping van de samenwerking tussen de partijen BBB, VVD, CDA, PvdA en SP leidend tot een coalitieakkoord. Daarnaast werken zij aan de ‘teamspirit’ tussen de beoogde coalitiepartners. Dat gaat over vertrouwen, elkaar iets gunnen en de bereidheid om een stabiele bestuurlijke koers uit te zetten voor Limburg.

De motie is hier te vinden (pdf, 84 kB).

Petra Dassen-Housen (1972) is sinds juni 2019 burgemeester van Kerkrade. Daarvoor was zij in de periode 2011-2019 burgemeester van Beesel. Zij studeerde politicologie en Franse en Italiaanse taal- en literatuurwetenschap aan de RWTH Aachen, waar zij vervolgens ook haar promotieonderzoek deed. Begin dit jaar werd zij voor uitgeroepen tot beste bestuurder van Nederland 2022 en omschreven als een echte verbinder die zich in alle lagen van de bevolking uitstekend kan verplaatsen.

De heer Schrijen (1952) was de afgelopen weken onafhankelijk verkenner voor de eerste fase van coalitievorming. Hij heeft zijn sporen verdiend in het Limburgse openbaar bestuur onder meer als voormalig burgemeester van Venlo en van Valkenburg aan de Geul en ook als waarnemend burgemeester van Landgraaf. Hij was van 2005 tot 2011 dijkgraaf van het Waterschap Roer en Overmaas en in de jaren ’90 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Vervolg

De informateurs beginnen vandaag met de eerste gesprekken tussen de vijf partijen. De voortvarendheid van de eerdere verkennende fase zal ook in de informatiefase voortgezet worden. Het op te stellen coalitieakkoord vormt de basis voor een stabiel provinciebestuur voor Limburg. Het streven is om eind juni een coalitieakkoord gereed te hebben en aan te bieden aan Provinciale Staten.

Voor deze fase is een speciaal e-mailadres opengesteld (informateurs@prvlimburg.nl) waarnaar externe partijen en betrokkenen suggesties tot 15 mei 2023 kunnen sturen die ze mee willen geven aan de beide informateurs. Op de provinciale website zullen deze ingekomen reacties – uiteraard na toestemming van de indiener – gepubliceerd worden.


Zie ook

Informateurs Jan Schrijen en Petra Dassen-Housen