Koninklijke onderscheiding voor 218 verdienstelijke Limburgers

26 april 2023

Bij de ‘Lintjesregen’, in verband met de viering van Koningsdag, worden vandaag aan 218 verdienstelijke inwoners van de provincie Limburg de versierselen uitgereikt die horen bij een Koninklijke onderscheiding. Deze Limburgers zetten zich al jaar en dag in voor onder meer sport-, muziek-, heemkundeverenigingen, parochies, stichtingen of als mantelzorgers. Daarmee vervullen zij een belangrijke rol in de Limburgse samenleving. Op deze heuglijke dag krijgen zij waardering voor hun jarenlange inzet.

De 218 onderscheidingen zijn toegekend in de volgende categorieën:

  • 196 personen Lid in de Orde van Oranje-Nassau;
  • 21 personen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau;
  • 1 persoon Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

> Overzicht van alle gedecoreerden per gemeente . (pdf, 108 kB)

Bijzondere onderscheidingen

De heer Math Goossen uit de gemeente Roerdalen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al vele jaren bestuurslid en sinds 2006 voorzitter van de afdeling Limburg van de Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. In die hoedanigheid zet hij zich in het bijzonder in voor de veteranen.

Mevrouw Maria Habes-Reijnders en de heer Koos Luijten uit Maasgouw zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat hier om moeder en zoon. Mevrouw Habes was in het verleden vrijwilliger bij onder andere De Zonnebloem en bij Stichting Katholiek Onderwijs Heel. Tot op heden is zij actief bij Harmonie 'De Vriendenkrans' in Heel. De heer Luijten is bestuurslid bij Harmonie 'De Vriendenkrans' en hij zet zich daarnaast in voor Vastelaovesvereniging 'De Gangmaekers' en voor De Rettich Band, waarvan hij voorzitter is.

Mevrouw Anya Niewierra, woonachtig in de gemeente Gulpen-Wittem, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is de algemeen directeur van de stichting VVV Zuid-Limburg en heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt op het terrein van toerisme en natuurbeheer. Zo was zij actief als lid van de Raad van Commissarissen van de NV Vrijetijdscentrum Gulpen, als mede-initiatiefnemer van het project ‘Onthaasten in een spirituele omgeving’, als lid van de Raad van Advies van de natuuronderwijsorganisatie IVN Limburg, als lid van de adviesraad van het project 'Nationaal Landschap Zuid Limburg', als medeoprichter en secretaris van de Stichting Bezin in Limburg en als lid van het hoofdbestuur van VVV Nederland. Verder is zij lid van de Raad van Bestuur van het Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism en medeoprichter en directievoorzitter van de Stichting Hart van Europa.

De heer Rob Vervoort uit Bergen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich onder andere in voor Fanfare Les Montagnards en carnavalsvereniging De Erdmennekes. In het verleden was hij verder vrijwilliger bij Jong Nederland, lid van de ouder- en schoolraad van de Mariaschool in Bergen en vrijwilliger de parochie Heilige Petrus in die plaats. Daarnaast is hij nog steeds actief als dijkwacht in geval van hoog water en levert zo een bijdrage aan de waterveiligheid langs de Maas.

De heer Jozef Wlazlo uit de gemeente Eijsden-Margraten mag zich vanaf vandaag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij is de eigenaar/hoofdredacteur van het digitale platform 'Wandelgids Zuid-Limburg' en hij krijgt de Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten op het gebied van de wandelsport en het toerisme. Zo ontwerpt en zet hij nieuwe routes uit, actualiseert de bestaande routes en vult deze aan met aanvullende informatie over de lokale geschiedenis en cultuur.