‘Circulaire teelt en chemie’ krijgt steun uit Limburg en Europa

6 april 2023

Naast dat we in Limburg bekend staan om onze bourgondische leefstijl, werken we hard aan gezonde voeding en een gezonde leefomgeving. Het verduurzamen van de landbouw en de industrie is daar een belangrijk onderdeel van. Provincie Limburg maakt daarom ruim 600.000 euro vrij voor het project ‘Circulaire teelt en chemie’. Europa levert een bijdrage van bijna 2 miljoen euro. Het project onderzoekt reststromen van lokale producten als asperges, aardbeien en druiven als alternatieve grondstoffen. Dat is niet alleen duurzaam, maar kan voor agrarisch ondernemers ook financieel interessant zijn.

Biogrondstoffen


De onderzoekers achter het project ‘Circulaire Teelt en Chemie’ zien het enorme potentieel van biologisch materiaal. Zij willen dit benutten door alternatieve en duurzame teelttechnieken te onderzoeken. Het gaat hierbij om het gebruik van reststromen en nadrukkelijk niet om het telen van biogrondstoffen in plaats van voedsel of bossen. Restmateriaal dat overblijft na de teelt van bijvoorbeeld druiven, bosbessen, aardbeien en asperges wordt afgebroken tot biomoleculen. Zo eindigt het materiaal niet op de composthoop, maar ondergaat het een technisch proces van bio-extractie en synthetische opwaardering. Het project wil antwoord geven op drie vragen vanuit biologische, technologische en economische kant.


Biologisch: teelt en kweek


In dit onderzoek wordt samengewerkt met telers en hun brancheorganisaties in zowel Vlaams als Nederlands Limburg. Na de teelt van hun vruchten of groenten worden de blaadjes, takjes en stengels niet achtergelaten op het land. De reststroom van de voedselgewassen wordt onderzocht op hun potentie als alternatieve grondstoffen voor fijnchemicaliën, medicijnen of hoogwaardige materialen. Daarbij wordt de invloed van teelt- en kweekomstandigheden van voedselgewassen op de potentie van deze reststroom meegenomen.

Technologisch: raffinage en conversie


De petrochemische industrie produceert nu hoogontwikkelde materialen, maar moet vanwege klimaatproblemen op zoek naar alternatieve bouwstenen voor fijnchemicaliën, medicijnen of hoogwaardige materialen. Welke technologie is nodig op het gebied van bioraffinage en duurzame geavanceerde conversie voor deze ‘slimme materialen van de toekomst’? Om deze vraag te beantwoorden werkt initiatiefnemer Aachen-Maastricht Institute for Biobases Materials (AMIBM) nauw samen met uiteenlopende partners. Deze bevinden zich op Brightlands Campussen (Universiteit Maastricht, CompasAgro) en in Vlaanderen (pcfruit, Universiteit Hasselt en Centexbel). Zowel AMIBM als Centexbel hebben ruime ervaring met de ontwikkeling van materialen, die direct toepasbaar zijn in industrie en handel.

Economisch: in- en verkoopwaarde

De agrarische sector is op zoek naar nieuwe manieren om inkomsten te genereren en waardeketens te verbeteren die bijdragen aan een circulaire economie, verduurzaming van productie en consumptie en gezonde voeding. Tegelijk wil de industrie de kosten laag houden. Hoe brengen we de economische waarde van cyclische ketens voor biobased grondstoffen in de buurt van de huidige productiemethoden?

Win-win situatie

Binnen het project ‘Circulaire teelt en chemie’ wordt gewerkt aan het verduurzamen van de landbouw en de industrie. We zijn trots hier financieel aan bij te dragen met eigen beleidsmiddelen en de bemiddeling richting Europese steun. ‘Circulaire teelt en chemie’ is in meerdere opzichten een voorbeeldproject. Zij waren een van de eerste indieners bij Interreg Vlaanderen – Nederland, een Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer informatie over het project en de Europese financiering ervan is te vinden via Circulaire Teelt en Chemie - Grensregio