Astrid Boeijen nieuwe CEO van Brightlands Chemelot Campus

25 april 2023

Brightlands heeft vandaag laten weten een opvolger gevonden te hebben voor de huidige CEO van de campus in Geleen Bert Kip. Bert Kip liet eerder dit jaar weten na 11 jaar zijn functie per 1 juli neer te leggen. Astrid Boeijen neemt de functie als CEO van de Brightlands Chemelot Campus (BCC) in Geleen over. Astrid is geen onbekende in het innovatieve hart van Limburg, op dit moment staat ze nog aan het hoofd van de Brightlands Smart Services Campus (BSSC) in Heerlen.

In haar nieuwe rol is Astrid verantwoordelijk voor de uitvoering van de groeistrategie van de Brightlands Chemelot Campus naar 2030. Die richt zich op de uitbouw van de innovatie ecosystemen op het gebied van duurzame chemie, circulaire materialen en biomedische innovaties, zich onder andere manifesterend in de uitbreiding naar het noordelijk deel van de campus onder de noemer van Brightlands Circular Space. Met deze groeistrategie mikt de campus op een groei van 3000 naar 5000 banen in 2030.

Astrid Boeijen: “Chemelot is van grote betekenis voor Limburg en voor Nederland. De Brightlands Chemelot Campus is een voorbeeld voor vele innovatiehubs in Nederland en Europa. Een campus van nationaal belang met heldere ambities en doelstellingen voor de toekomst. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om samen met het team, de community, de Chemelot Industrial Site en alle partners de volgende fase van deze campus vorm te geven en meerwaarde te creëren voor transities op het gebied van circulariteit, energie efficiëntie, gezondheid en de toekomst van deze Brightlands regio.”

“Het is bijzonder om verder te mogen bouwen op wat er bij de Brightlands Chemelot Campus onder leiding van Bert Kip is neergezet. Ik geloof in de toekomst van ons rijke Brightlands ecosysteem. Mijn overstap onderstreept de samenhang en samenwerking tussen de Brightlands campussen.”

“Tegelijkertijd ben ik trots en dankbaar voor wat ik samen met velen in de afgelopen drie jaar in Heerlen heb mogen realiseren. Trots op het resultaat en de mensen met wie ik dit tot stand heb gebracht. Dankbaar voor het vertrouwen van de leden van de Raad van Commissarissen, de aandeelhouders - Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht, APG en de Open Universiteit - en van de Gemeente Heerlen, onze campus community en vele andere belangrijke stakeholders in den lande en over onze grenzen. Met elkaar hebben we met de Brightlands Smart Services Campus een vitale factor voor innovatie aan Brightlands toegevoegd. Met veel vertrouwen kijk ik naar de toekomst.”

Koos van Haasteren, voorzitter Raad van Commissarissen BCC; “Met Astrid Boeijen is gekozen voor een sterke, ambitieuze, ondernemende en breed maatschappelijk georiënteerde bestuurder. Iemand die weet wat het ontwikkelen en onderhouden van innovatieve ecosystemen vraagt. Zo is zij, mede dankzij haar verbindende kracht, in staat geweest in korte tijd een innovatie ecosysteem te ontwikkelen op het gebied van data science en artificial intelligence. Daarmee heeft zij een stevige basis gelegd voor de toekomst van de Brightlands campus in Heerlen. Er is veel vertrouwen dat zij snel haar plek zal vinden in de Brightlands Chemelot Campus community. Daarbij zal niet alleen haar opleidingsachtergrond in de chemie van dienst zijn, maar ook haar netwerk en expertise voor vraagstukken op het gebied van digitalisering van de chemie en materialen. Astrid is bovendien geworteld in het Brightlands ecosysteem en een inspirerende en sturende factor in het Brightlands Ambassadorsnetwerk, van groot belang voor de toekomst van Limburg als innovatieregio”.

Stan Gielen, voorzitter Raad van Commissarissen BSSC: “Als RvC kijken we met veel waardering naar hetgeen onder leiding van Astrid Boeijen in de afgelopen drie jaar tot stand is gebracht. Onder haar leiding heeft de Brightlands Smart Services Campus een geweldige sprong vooruit gemaakt. Haar visie op de ontwikkeling van deze campus, haar verbindend leiderschap, de nationale positionering van deze campus en haar bevlogenheid voor het welzijn en welvaart van Limburg, hebben ervoor gezorgd dat de beoogde doelen zijn overtroffen. Er staat een bruisend ecosysteem waar innovatie op maatschappelijke thema’s plaatsvindt, waar verbindingen tot stand worden gebracht en meerwaarde wordt gecreëerd. En daarmee is er een stevig fundament gelegd voor de verdere uitbouw van de campus. We vinden het bijzonder jammer dat Astrid de Smart Services Campus gaat verlaten. Tegelijkertijd zijn we haar zeer dankbaar, en zijn we verheugd dat ze in haar nieuwe functie behouden blijft voor Brightlands.”

Astrid Boeijen

Astrid Boeijen (1972) werd geboren in Keulen en woont 23 jaar in Limburg, waarvan de laatste bijna 20 jaar in Maastricht. Ze studeerde organische chemie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde in 2000 aan de Universiteit Utrecht. Astrid werkt sinds 2020 als CEO van Brightlands Smart Services Campus, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de positionering van het Brightlands ecosysteem op het gebied van Data Science, Artificial Intelligence en Smart Services. Daarvoor was zij vijf jaar lid van het DB van het CBS, alsmede vestigingsdirecteur van CBS Heerlen en hoofddirecteur Dataservices, Research en Innovatie van het CBS. In die rol was zij onder andere verantwoordelijk voor innovatie en voor de samenwerking van het CBS met decentrale overheden en bedrijven. Ook stuurde ze grote ICT- en veranderprogramma’s aan. Eerder vervulde ze diverse leidinggevende functies bij de Universiteit Maastricht, waaronder die van directeur Academic Affairs en directeur van het Studenten Service Centrum. In haar vrije tijd is ze onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van festival Cultura Nova in Heerlen.

Brightlands

Brightlands is het innovatieve Limburg, waar grote internationale ondernemingen, honderden gespecialiseerde mkb’ers, wetenschappers, onderwijs en overheden hun krachten bundelen. Met de ambitie om economische groei hand in hand te laten gaan met sociale vooruitgang. Om onze innovatiekracht telkens weer aan te jagen, zijn in de provincie vier Brightlands campussen waar ondernemerschap en samenwerking alle ruimte krijgen te werken aan de grote uitdagingen op het gebied van circulariteit, gezondheid, voeding en data science; Brightlands Chemelot Campus, Brightlands Maastricht Health Campus, Brightlands Smart Services Campus en Brightlands Campus Greenport Venlo.


Zie ook

CEO van Brightlands Chemelot Campus