Giel Braun is ‘Limburger van Verdienste’

26 september 2022

Giel Braun is vandaag door gouverneur Emile Roemer benoemd tot Limburger van Verdienste. Hij kreeg de onderscheiding bij gelegenheid van zijn afscheid, eerder deze maand, als voorzitter van de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV). Uit het toekennen van de onderscheiding spreekt waardering voor zijn belangrijke verdiensten voor Limburg en in het bijzonder voor het Limburgse bedrijfsleven.

Giel Braun heeft tijdens zijn voorzitterschap actief samengewerkt met verschillende sociaaleconomische partners: de overheid, het onderwijs en werknemers. Ook heeft hij zich nationaal als lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW ingezet om de Limburgse belangen landelijk te vertegenwoordigen. Hiermee heeft hij zich geprofileerd als het boegbeeld van het Limburgse bedrijfsleven. Zo heeft hij zich in de zomer van 2021 uitzonderlijk ingezet om de door de watersnood getroffen ondernemers te helpen en samen met provincie en Rijk te komen tot een tegemoetkomingsregeling voor zowel materiële als omzetschade.

Naast de vertegenwoordiging van bedrijven heeft Giel Braun altijd oog gehad voor de Limburgse beroepsbevolking door zich sterk in te zetten voor zaken als levenslang ontwikkelen, internationale werknemers en het kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gouverneur Emile Roemer: “Limburg heeft Giel Braun leren kennen, als iemand die hamert op de noodzaak van een sterke visie voor een sterk, gezond en duurzaam Limburg. Hij maakt zich hard voor het bestrijden van spanningen, kloven en groeiend wantrouwen. En hij is iemand die meteen het voortouw neemt als het écht moet, zoals vorig jaar, voor de door watersnood getroffen ondernemers.”

Limburger van Verdienste

De Limburger van Verdienste is een exclusieve onderscheiding en wordt toegekend aan personen die zich op wat voor manier dan ook verdienstelijk hebben ingezet als ambassadeur op een specifiek maatschappelijk gebied voor Limburg en haar bevolking. Er moet daarbij sprake zijn van een speciale zichtbaarheid, uitstraling en/of buitengewone voorbeeldfunctie, die niet in gelijke mate aan anderen op het betrokken terrein kan worden toegeschreven.