Eerste reactie gouverneur Roemer op de Troonrede

20 september 2022

Gouverneur Roemer licht in een korte reactie toe wat de kabinetsplannen betekenen voor Limburg.

"We zitten allemaal te wachten op wat er nu gaat komen en de Troonrede is de vertaalslag van wat er in de begroting komt te staan. De koning heeft een warm verhaal verteld waarin veel herkenbare punten zaten.”


Heel veel Limburgers zitten op dit moment echt tegen die energierekening op te boksen. Is dit allemaal nog wel te betalen?