Veel aandacht voor energie in State of the European Union

14 september 2022

In Brussel is de State of the European Union uitgesproken door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. In deze jaarlijkse toespraak wordt de balans opgemaakt en de plannen voor het komend jaar aangekondigd. De beslissingen die in de EU worden gemaakt, zijn ook direct van invloed op de provincie. In deze Staat van de Unie was er veel aandacht voor de Energie- en Klimaatcrisis, het wegwerken van obstakels voor het MKB en een nieuw Europees verdrag.

Energie en klimaat

De energieprijzen in de hele EU zijn historisch hoog. Daarom is een voorstel gedaan om een prijsplafond op gasprijzen in te voeren en een prijsplafond voor bedrijven die elektriciteit produceren tegen lagere kosten. Winsten moeten worden gedeeld en ten gunste komen van mensen die dat het meeste nodig hebben. Ook in Nederland en in onze provincie bestaat er het risico dat sommige huishoudens de energierekening straks niet meer kunnen betalen. De aangekondigde maatregelen kunnen helpen om de energierekening betaalbaar te houden.

Vanuit NextGenEU (het coronaherstelfonds) is budget toegewezen aan REPowerEU. REPowerEU is het Europese plan om versneld de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen en de groene transitie te versnellen. Inmiddels gebruikt Nederland geen Russisch gas meer. De stijgende prijzen verhogen de noodzaak voor de gehele EU om energie-onafhankelijk te worden.

Gedeputeerde van Gaans-Gijbels:

Niemand mag achterblijven, niet in de EU of in Nederland, maar ook zeker niet in Limburg. De aangekondigde maatregelen kunnen een directe lastenverlichting zijn voor de inwoners van Limburg. De hoge energieprijzen en de afhankelijkheid van gas zijn meer dan ooit redenen te werken aan onze energie- en klimaattransitie, en ook in Limburg energie-onafhankelijk te worden. We werken met onze Provinciale Energie Strategie aan een goede energiemix tussen wind, land en zee. Daarin kennen we geen taboes en doen we ook onderzoek naar de haalbaarheid van kernenergie in Limburg.

MKB

In de toespraak stond het MKB centraal. Het MKB werd de ruggengraat van de Europese economie genoemd maar inflatie en onzekerheid wegen zwaar door in het MKB. Daarom is het van belang om obstakels weg te werken in het belang van het MKB. Om de regeloverlast voor ondernemers te verminderen, wordt de late betalingsrichtlijn herzien en moet het makkelijker worden om personeel van over de grens aan te nemen. Daarvoor is snellere grensoverschrijdende erkenning van diploma’s nodig. 2023 wordt uitgeroepen tot het Jaar van de Opleiding om deze obstakels onder de aandacht te brengen en verder weg te werken.

“In Nederland is de betalingsrichtlijn al eerder herzien. In een grensregio als Limburg is het echter van belang dat de regels ook internationaal op elkaar aansluiten. Zo kunnen bedrijven in een grensregio ook grenzeloos ondernemen” aldus gedeputeerde Satijn.

De toekomst van Europa

In 2022 is het 30 jaar geleden dat het verdrag van Maastricht werd getekend. Aanleiding om na te denken over de toekomst van Europa. Tijdens de Conferentie over de Toekomst van Europa in Maastricht zijn ideeën besproken over de toekomst van Europa. Op de dag van Europa (9 mei) werd het eindverslag met voorstellen voor de toekomst van de EU gepresenteerd. Als gevolg daarvan heeft Von der Leyen vandaag een Europese Conventie aangekondigd. Dit is het voorstadium van een Europese verdragswijziging. In de geest van het verdrag van Maastricht moeten de lidstaten nu ook weer voor een gezamenlijk pad kiezen. Een verdragswijziging kan betekenen dat er meer Europese samenwerking komt op het gebied van bijvoorbeeld klimaatadaptatie en de arbeidsmarkt. Voor onze provincie wordt het dan bijvoorbeeld makkelijker om samen met onze buurregio’s in België en Duitsland thema’s als hoogwaterproblematiek aan te pakken en strategisch te bekijken wat nodig is ten opzichte van arbeidskrachten in de Euregio.

“De verdragswijziging wordt vermoedelijk in 2029 getekend wanneer Nederland het voorzitterschap heeft voor de Raad van de Europese Unie. Een mooie opmaat naar het Verdrag van Maastricht 2.0?” zegt gedeputeerde van Gaans-Gijbels met een knipoog.