Limburg ondertekent provinciale woningbouwafspraken

13 oktober 2022

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030. Twee op de drie nieuwe huizen vallen in de categorie betaalbaar. Met de provinciale woningbouwafspraken dragen de provincies bij aan de bouw-ambities van het kabinet, die ook zijn vastgelegd in het Programma Woningbouw. Maar dat is niet alles. Ook de bestaande woningvoorraad vraagt meer aandacht van de nationale overheid, nu de energiecrisis het wonen in goedkope, maar slechte woningen onbetaalbaar maakt.

Limburgse ambitie

De Limburgse overheden, corporaties en marktpartijen zetten samen de schouders onder de realisatie van 26.550 woningen de komende jaren. Dit getal sluit aan op de Limburgse bouwopgave. Daar bovenop wordt ruimte geboden voor regionale ambities. Limburg wil ook haar nek uitsteken én wil de bouwopgave overnemen van die provincies die hun opgave niet kunnen realiseren. Limburg is bereid om het bod hiervoor op te hogen met 20.000 extra woningen

Maatwerk

Het is belangrijk dat het aantal betaalbare woningen in Limburg verder wordt uitgebreid om iedereen een woning te kunnen geven, passend bij portemonnee en leefstijl. Het leveren van zorg en verpleging in de thuissituatie, het huisvesten van voor Limburg van belang zijnde nieuwe werknemers en de toename van het aandeel en aantal eenpersoonshuishoudens. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er in Limburg méér en andere woningen nodig zijn.

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Ruimte, Water en Landbouw):

In Limburg gaat het niet zo zeer om nieuw te bouwen woningen, maar hebben we vooral een kwalitatieve opgave. Het is nodig om sterk verouderde woningen te vervangen door nieuwe woningen, die goed geïsoleerd zijn, die passen bij de nieuwe woonbehoeften en die leefbaarheid en de dynamiek in bestaande wijken ten goede komen. Belangrijk is dat deze woningen betaalbaar zijn en dat ook blijven. Daarvoor zijn financiële bijdragen vanuit het Rijk onontbeerlijk.

Limburgs landschap

Daarnaast beschikt Limburg ook over leegstaand vastgoed, zoals bijvoorbeeld schoolgebouwen en winkels, die verbouwd kunnen worden tot woningen. Zo blijft Limburg ook zuinig op haar mooie en unieke landschappen, omdat er niet in de wei wordt gebouwd, of op plekken waar het risico op natte voeten, te groot is, maar vooral in de bestaande dorpen en steden.

Regionale woondeals

De bestuurlijke afspraken moeten de komende maanden omgezet worden in regionale woondeals. Dan worden afspraken voor zover als mogelijk door vertaald naar de lokale opgave. Ook worden knelpunten inzichtelijk gemaakt om ze vervolgens voortvarend op te pakken.

Financiën

De Rijksregelingen voor woningbouw zijn voor Limburg maar beperkt inzetbaar, omdat er in Limburg nauwelijks grootschalige woningbouwprojecten zijn. Limburg vraagt de minister nadrukkelijk om deze regelingen toegankelijker te maken voor regio’s aan de randen van Nederland. Financiële bijdragen vanuit het Rijk zijn nodig in Limburg om onrendabele toppen te compenseren.