Euregioschool-certificeringen uitgereikt op Buurtalenconferentie

27 oktober 2022

Tijdens de Euregionale Buurtalenconferentie, die onlangs plaatsvond in Kerkrade, hebben zeven scholen de certificering ‘Euregioschool’ ontvangen. De scholen ontvingen dit plaquette omdat ze zich extra inzetten voor euregionaal talenonderwijs en uitwisseling met de buurlanden.

De Buurtalenconferentie is een initiatief van het Interreg-project EMRLingua. In dit project staat het bevorderen van de buurtalen van de euregio – Duits, Frans en Nederlands – centraal. Voor leerlingen moet op die manier de stap naar studeren in de Euregio en de euregionale arbeidsmarkt makkelijker gemaakt worden. Het project is dan ook van groot belang voor de Euregio Maas-Rijn.

Regelmatige uitwisselingen

Zeven scholen die zich extra voor euregionaal talenonderwijs inzetten, ontvingen tijdens de Buurtalenconferentie een officiële certificering vanuit EMRLingua. Ze werden benoemd tot Euregioschool. De scholen dragen dit bijvoorbeeld uit door regelmatige uitwisselingen met een partnerschool uit een ander taalgebied. De certificaten en plaquettes werden uitgereikt door gedeputeerde Stephan Satijn (Economie, Grondbedrijf en Onderwijs) en Michael Dejozé (directeur van de Euregio Maas-Rijn).

Gedeputeerde Stephan Satijn: ‘Naast de aandacht voor taal in het onderwijs, zijn de persoonlijke contacten in bijvoorbeeld projecten met anderstaligen van groot belang. Het is goed om te zien dat de scholen hier ook de nodige aandacht aan besteden.’