Provincie Limburg steunt woningbouw Echt-Susteren

16 november 2022

Provincie Limburg en gemeente Echt-Susteren zetten zich samen in voor verbetering van de woon- en leefomgeving in de kernen Echt, Susteren en Pey. Onder meer door leegstaande gebouwen geschikt te maken als woonruimte. Hiervoor is een tweede samenwerkingsagenda opgesteld, die gedeputeerde Lia Roefs van de Provincie Limburg en wethouder Geert Frische van gemeente Echt-Susteren woensdag 16 november 2022 hebben ondertekend.

Net als bij de eerste samenwerkingsagenda zijn afspraken gemaakt over de versnelde realisatie van een aantal woningbouwprojecten. In dit geval gaat het om projecten in Echt, Susteren en Pey die allemaal onderdeel uitmaken van de transformatieopgave. Het gaat om 78 woningen die na herontwikkeling van leegstaande (winkel)panden met name beschikbaar komen voor jongeren, starters en senioren. Het merendeel van de woningen zal worden aangeboden in de goedkopere en middeldure huur. Zo stimuleert Echt-Susteren niet alleen de doorstroming op de woningmarkt, maar gaat de gemeente ook verdergaande verpaupering van leegstaande panden tegen. Door leegstand geschikt te maken voor woningbouw realiseert de gemeente in Echt tevens een compacter winkelcentrum.

Wethouder Geert Frische (Economie):‘’De eerste samenwerkingsagenda was zeer succesvol. We zijn dan ook ontzettend blij dat we de leefbaarheid in onze kernen nu opnieuw een flinke impuls kunnen geven. Dit biedt tevens mooie kansen voor ondernemers.’’

Wethouder Kim Leurs (Programma Centrum Echt): ‘’We kunnen nu voortvarend verder met het realiseren van betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren en het verder vergroenen van het centrum in Echt.’’

Kwaliteit Limburgse Centra

Provincie Limburg heeft in 2019 het kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) vastgesteld, met een beschikbaar budget van €25 miljoen. Met dit kader wil de Provincie bijdragen aan het versnellen van woningbouwplannen en de verbetering van de woon- en leefomgeving. De vaststelling van deze tweede samenwerkingsagenda zorgt in de gemeente Echt-Susteren voor ten minste 78 woningen en het saneren van 4400m² leegstaande retail.

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw):

De Provincie Limburg zet zich samen met partners, zoals de gemeente Echt-Susteren in voor leefbare buurten en wijken. Van belang daarbij is de juiste woning op de juiste plek én tijdig beschikbaar. De plannen voor de tweede samenwerkingsagenda van Echt-Susteren passen daar uitstekend bij.

In totaal wordt met deze ontwikkelingen zo’n negentien miljoen euro geïnvesteerd in de kernen Echt, Susteren en Pey. De Provincie is voornemens 1,1 miljoen euro bij te dragen na uitwerking van de afspraken uit de Samenwerkingsagenda. De gemeente Echt-Susteren zal zo'n 4 miljoen euro investeren.