Programma Nu Niet Zwanger wint Gouden Handje

16 november 2022

Het programma Nu Niet Zwanger heeft de erkennings- en aanmoedigingsprijs het Gouden Handje ontvangen voor haar inzet om onbedoelde zwangerschappen in Limburg te helpen voorkomen. Het programma draagt bij aan de preventie van mogelijke gevallen van kindermishandeling in de toekomst. De uitreiking vond plaats tijdens de conferentie van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling op woensdag 16 november.

Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger richt zich op vrouwen en mannen in kwetsbare omstandigheden. Het doel is om het gesprek aan te gaan en zo de regie te geven over hun kinderwens zodat zij een bewuste en  geïnformeerde keuze kunnen maken.

Het Gouden Handje

Renee van de Bool (namens Nu Niet Zwanger Noord- en Midden Limburg) en Desi Hollman (namens Nu Niet Zwanger Zuid-Limburg) kregen het Gouden Handje aangereikt tijdens de jaarlijkse conferentie van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling.
De teams verdienen waardering, omdat zij zich met hart en ziel inzetten om samen met de andere partners binnen het sociaal en medisch domein het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie tijdig te voeren. Daarnaast nemen zij het over als de situatie ingewikkeld wordt of ze begeleiden cliënten bij de gewenste (praktische) oplossing voor bijvoorbeeld anticonceptie.

Riet Mertens en Renee van de Bool werken beiden als inhoudelijk coördinator voor het programma:

Renee: “Het is een eer om de prijs in ontvangst te mogen nemen en een bevestiging dat we goed werk verrichten. De bekendheid en aandacht, die het winnen van deze prijs met zich meebrengt, betekent veel voor ons.” Riet: “We willen Limburg laten zien dat je in Nederland een keuze hebt om weloverwogen om te gaan met een kinderwens en dat er hulp is bij het maken van deze levensbelangrijke beslissing.”

Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg van de Provincie Limburg ondersteunt het project Nu Niet Zwanger van harte:


De eerste jaren voor een kind zijn heel belangrijk voor het verdere leven. Daarom is het echt nodig om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Hoe meer potentiële ouders, vaak zelf nog jongere, we met deze boodschap kunnen bereiken, hoe beter de start is van hun kinderen en daarmee ook hun toekomst.

Maak het onderwerp kinderwens bespreekbaar

Renee en Riet vinden het belangrijk dat de hulpverleners, die cliënten al zien voor problematiek of controles, opgeleid worden om het gespreksonderwerp kinderwens tijdig aan te snijden.
Riet: “De persoonlijke situatie kan heel ingewikkeld zijn en dat maakt het voor de professional soms lastig om de toekomstige kinderwens naast onderwerpen zoals geldzaken, wonen en andere instabiele omstandigheden ook bespreekbaar te maken. Maar juist dan is het heel belangrijk.” Renee vult Riet aan “De cliënt houdt daarbij altijd zelf de regie over eigen leven en dus ook over het wel of niet hebben van een kinderwens. Wij gaan het gesprek aan en geven informatie maar zullen nooit een cliënt beïnvloeden tot een bepaalde keuze.”

Anticonceptiezorgen wegnemen

Riet: “De drempel om te kiezen voor adequate anticonceptie kan hoog zijn of juist heel praktisch van aard. Er is simpelweg geen geld voor een spiraaltje, de cliënt vindt een consult bij de huisarts niet prettig of kent de weg binnen het medisch netwerk niet. Wij nemen deze zorgen weg en helpen eventueel bij het plannen van een afspraak bij de huisarts, gynaecoloog of verloskundige en gaan samen met de cliënt daarheen.”
Renee: “Veel zwangerschappen zijn niet gepland. ‘Nu ik al zwanger ben, houd ik het maar’ horen we vaak. Mensen realiseren zich niet altijd wat dit betekent en hoe het hun leven nog ingewikkelder kan maken. Voor deze mensen hoop je er natuurlijk te kunnen zijn.”

Provincie Limburg investeert

Renee: “Alle Limburgse gemeenten doen mee. Dat is uitzonderlijk want in andere provincies zijn het soms nog alleen de grote steden. Dankzij hulp van onder andere de Provincie Limburg hebben we inmiddels vele cliënten kunnen helpen. Sinds dit jaar gaat het hard.” Riet: “De samenwerking met instellingen waarbij Kansrijke Start een grote rol speelt, zorgt voor een flinke boost. De lijntjes zijn kort en de juiste zorg kan snel geboden worden.”

Kansrijke Start

Nu Niet Zwanger maakt onderdeel uit van het overkoepelende programma Kansrijke Start. Kansrijke Start biedt ondersteuning aan (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie om te zorgen dat elk kind een optimale kans heeft op een goede toekomst.

Beweging Limburg tegen Kindermishandeling

Het voorkomen van geweld tegen kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van elke Limburger. Kindermishandeling vindt namelijk onder onze neus plaats. Het gaat om ónze kinderen, in ónze wijken, scholen en verenigingen.

Er is maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen.

Dat is de boodschap van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling.

Meer informatie:


Team Nu Niet Zwanger Noord- en Midden Limburg

Van links naar rechts: Renee van de Bool, Riet Mertens en Ellen Jeuken

De prijs werd uitgereikt door Raymond Clement (links) en Birgit Levelink (rechts) aan Renee van de Bool (Nu Niet Zwanger Noord- en Midden Limburg) en Desi Hollman (Nu Niet Zwanger Zuid-Limburg)