Limburgse Woonmonitor: in 2021 bouwproductie bovengemiddeld en fors meer bouwplannen

11 november 2022

De Limburgse Woonmonitor van 2022 is gereed. Deze jaarlijkse rapportage staat vol met waardevolle gegevens over de Limburgse woningmarkt. De woningvoorraad moet goed aansluiten op de huidige en toekomstige behoefte. Het uitgangspunt is: de juiste woning, op het juiste moment, op de juiste plek De Woonmonitor is opgesteld door de Provincie Limburg met inbreng van de Limburgse gemeenten.

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Ruimte, Water en Landbouw): “Met de Nationale Woon- en Bouwagenda wil de Rijksoverheid het woningtekort in heel Nederland terugdringen. De nationale opgave betreft de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. De Limburgse overheden, corporaties en marktpartijen zetten samen de schouders onder de realisatie van 26.550 woningen de komende jaren. Dit getal is mede gebaseerd op de resultaten van de Woonmonitor en sluit aan op de Limburgse bouwopgave. Daar bovenop wordt ruimte geboden voor regionale ambities. Limburg wil ook haar nek uitsteken én wil de bouwopgave overnemen van die provincies die hun opgave niet kunnen realiseren. Limburg is bereid om met het Rijk ook afspraken te maken over de realisatie van 20.000 extra woningen.”

Op basis van deze geactualiseerde Woonmonitor kan gesteld worden dat de ingezette lijn van de Limburgse Agenda Wonen 2020-2023 “Versnellen, versterken en doorzetten” gecontinueerd kan en moet worden. Het blijft dus zaak om plannen die voorzien in een urgente behoefte (voor senioren, starters, internationale werknemers, spoedzoekers, in de sociale en middeldure huur) met voorrang te realiseren en de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te transformeren.

Hoofdpunten Woonmonitor 2022

De woningvoorraad in Limburg is in 2021 netto toegenomen met ruim 2.500 woningen (+0,5%). Het gemiddelde over de laatste vijf jaar is ruim 2.350 woningen per jaar. In 2021 was de bouwproductie bovengemiddeld, maar wel lager dan in 2020. Toen steeg de woningvoorraad in Limburg met ruim 3.400 woningen.

In 2021 zijn er veel nieuwe woningbouwplannen ontwikkeld. Met deze nieuwe plannen wordt de realisatie van bijna 11.350 woningen beoogd. In totaal liggen er plannen voor de realisatie van bijna 34.750 woningen (dat is 6,6% van de totale Limburgse woningvoorraad).

Alle gegevens uit De Woonmonitor van 2022 zijn hier te vinden.

Dataportaal Wonen

Naast de Woonmonitor, die jaarlijks verschijnt, wordt de woningmarkt ook bijgehouden via het zogeheten Dataportaal Wonen. Dat portaal is te vinden via Dataportaal-viewer.