Léon Faassen is ‘Limburger van Verdienste’

17 november 2022

Léon Faassen is vandaag door plaatsvervangend-gouverneur Lia Roefs benoemd tot Limburger van Verdienste. Hij kreeg de onderscheiding bij gelegenheid van zijn afscheid als LLTB-voorzitter en uit waardering voor zijn langjarige betrokkenheid en inzet voor de belangen van de agrarische sector in Limburg en ook voor de Limburgse samenleving als geheel.

Léon Faassen was vanaf 2014 voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en hij was daarmee het boegbeeld voor agrarisch Limburg en voor de Limburgse land- en tuinbouwers in Nederland en het (aangrenzende) buitenland. Onder zijn leiding en met zijn persoonlijke betrokkenheid werden de belangen van de agrarische sector op diverse niveaus behartigd.

Zo was de heer Faassen lid van het Federatiebestuur Ondernemend Limburg dat zorgt voor een goede positionering van de gezamenlijke ondernemersbelangen in Limburg, en van het Platform Veilig Ondernemen Limburg dat gemeenten faciliteert bij de bestrijding van criminaliteit en het voorkomen van vormen van ondermijning in het buitengebied.

Léon Faassen is altijd een sterk pleitbezorger geweest van goed agrarisch onderzoek en onderwijs. In dat kader was hij bestuurslid van de Proefboerderij Wijnandsrade, lid (sinds 2018) van de International Advisory Board Campus Venlo/Universiteit Maastricht en tussen 2015 en 2021 lid van de Raad van Toezicht HAS Hogeschool. In deze laatste functie heeft hij meegewerkt aan het ontstaan van een bloeiende en groeiende HAS Green Academy in Venlo.

Plaatsvervangend-gouverneur Lia Roefs:

Ik vind het een eer dat ik vandaag deze onderscheiding mag uitreiken. Ik ken Léon niet alleen als een verbinder, maar ook als iemand die zich met hart en ziel inzet voor de agrarische sector. Een sector waar veel op af komt, maar die mede dankzij Léon al lang bezig is met de transitie van de landbouw in Limburg. Ik ben er trots op dat we gezamenlijk aan de slag mochten zijn voor de toekomst van de agrarische sector en ik wil Léon hier dan ook heel hartelijk voor danken!

Limburger van Verdienste

De Limburger van Verdienste is een exclusieve onderscheiding en wordt toegekend aan personen die zich op wat voor manier dan ook verdienstelijk hebben ingezet als ambassadeur op een specifiek maatschappelijk gebied voor Limburg en haar bevolking. Er moet daarbij sprake zijn van een speciale zichtbaarheid, uitstraling en/of buitengewone voorbeeldfunctie, die niet in gelijke mate aan anderen op het betrokken terrein kan worden toegeschreven.