Gemeente Beekdaelen en Provincie Limburg zetten zich samen in voor leefbaarheid en woningbouw

21 november 2022

Op maandag 21 november ondertekenden burgemeester Eric Geurts en gedeputeerde Lia Roefs de Samenwerkingsagenda ‘Versterken centra, kernen en wijken gemeente Beekdaelen’. Met deze agenda wordt er samen gewerkt aan de verbetering van de woon- en leefomgeving in diverse kernen van Beekdaelen.

Burgemeester Eric Geurts: “Met de bijdrage van de Provincie Limburg kunnen we de leefbaarheid in onze kernen een flinke impuls geven. We krijgen de mogelijkheid om sneller passende en betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren te realiseren en hiermee te voorzien in een steeds groter wordende woonbehoefte.”

Deze impuls voor de leefbaarheid bestaat uit de wijkaanpak van de Nuinhofwijk in Nuth, het centrumplan en de tiny houses in Schimmert en de aanpak in Schinveld. Deze plannen worden momenteel allemaal verder uitgewerkt en zullen resulteren in ten minste 176 nieuwe woningen en 6 bouwkavels in Beekdaelen. Daarnaast komt er meer openbaar groen, is er aandacht voor wateropvang en wordt er leegstaande winkelruimte omgezet in wonen.

Door de plannen uit deze agenda worden er onder andere 118 rijksmonumenten in de Nuinhofwijk in Nuth gesaneerd of opgewaardeerd, maar wordt er ook gezorgd voor een nieuwe woonvorm, namelijk de realisatie van 11 tiny houses in Schimmert. Daarnaast wordt beoogd om in het centrum van Schimmert 92 nieuwe woningen en 6 bouwkavels te realiseren. In de kernen Nuth, Schimmert en Schinveld wordt hiermee de woningbouw versneld, maar wordt ook de woon- en leefomgeving verbeterd, waarbij zowel gefocust wordt op bestaande wijken als op nieuwe woonvormen.

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw):

Ik ben blij dat we met deze mooie bijdrage de gemeente Beekdaelen helpen om woningen voor diverse doelgroepen te realiseren en de handen ineen slaan voor een diversiteit aan woonvormen in Beekdaelen.

Investeringen

In totaal is met de ontwikkelingen in Beekdaelen circa €79 miljoen gemoeid, waarvan ruim €73 miljoen door derden wordt ingebracht. De gemeente Beekdaelen draagt bijna €4 miljoen bij en de Provincie Limburg heeft de intentie om €1,9 miljoen bij te dragen.

Met de subsidieregeling Kwaliteit Limburgse Centra wil de Provincie een bijdrage leveren aan het versnellen van de woningbouw in Limburg daarbij aandacht te hebben voor de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep.