Provincie en gemeente nemen maatregelen tegen overlast car meetings

12 mei 2022

De Provincie Limburg en de gemeente Brunssum nemen gezamenlijk maatregelen tegen (groeiende) overlast op de terreinen, gelegen aan de Kranenpool in de gemeente Brunssum. Gemeente en Provincie treden gezamenlijk op omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het handhaven van de openbare orde terwijl de Provincie eigenaar is van de terreinen.

Overlast

Afgelopen weken werd het terrein in toenemende mate gebruikt door groepen jongeren met auto’s en motoren die daarmee overlast veroorzaakten. Het betreft zogenaamde ‘car meetings’, die middels sociale media in korte tijd deelnemers kunnen aantrekken. Recentelijk waren honderden Nederlandse en buitenlandse auto’s op het terrein aanwezig waarbij gevaarlijke en ongewenste situaties konden ontstaan op zowel het terrein als de openbare weg.

Gezamenlijke optreden

Na overleg met de Provincie, heeft de gemeente Brunssum eerder geprobeerd om ongewenst gebruik van het terrein te verbieden middels het plaatsen van borden. Daarnaast is de politie verzocht om extra te controleren en te handhaven. Om de overlast verder terug te dringen, laat de provincie nu betonnen blokken plaatsen. Hierdoor moet het onmogelijk worden met gemotoriseerd vervoer het terrein op te komen. Ook zal er een afsluitbaar hek of afsluitbare toegangspoort worden geplaatst.

Maatregelen

De Provincie is momenteel in overleg met een opdrachtnemer om de betonnen blokken zo snel mogelijk te laten plaatsen. Verwacht wordt dat er in totaal circa 150 blokken nodig zullen zijn. Per stuk wegen de blokken ruim 2500 kilo en zullen zodanig geplaatst worden dat gemotoriseerd vervoer niet het terrein op kan.

Naast het beperken van de toegang wordt ook overwogen om verbodsborden te plaatsen. De plaatsing van deze borden vergemakkelijkt handhaving door de politie. Verwacht wordt dat uitvoering van de maatregelen voor het begin van het weekeinde afgerond zal zijn. Als eigenaar van de grond, komen de kosten van de maatregelen voor rekening van de Provincie.

Huidige gebruikers

Op dit moment wordt het terrein, naast spelende kinderen met radiografisch speelgoed, volgens afspraak gebruikt door een rijschoolhouder voor het faciliteren van rij-oefeningen voor motoren. Ook wordt het terrein enkele malen per week gebruikt als tijdelijke rustplaats voor wachtende vrachtwagenchauffeurs.

Om deze groep gebruikers komende periode te kunnen blijven faciliteren, zal een kleine hoek van het terrein bereikbaar en beschikbaar blijven. Met de rijschoolhouder wordt overleg gepleegd over het mogelijk gebruik van het toegangshek middels een pas of sleutel.


Plaatsing betonblokken terrein Brunssum

De betonblokken op het terrein van de Provincie bij de gemeente Brunssum.