Minister Staghouwer nieuwsgierig naar Limburgse ondernemers in de korte keten

13 mei 2022

Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bracht op donderdag 12 mei 2022 een werkbezoek aan het fruitteeltbedrijf van Thomas Broex in Gronsveld. Tijdens dit werkbezoek heeft de minister kennisgemaakt met verschillende ondernemers in Limburg, die allen op hun eigen wijze aan de slag zijn met het regionaal afzetten van hun producten binnen de korte keten. Samen met Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw) en Susanne Görtz, portefeuillehouder multifunctionele landbouw bij de LLTB, is hij in gesprek gegaan met ondernemers om hun verhaal te horen. Dit geslaagde werkbezoek is georganiseerd in samenwerking met de Coöperatie Met Fruit Erop Uit. Deze coöperatie bestaat uit een dynamisch netwerk van fruitteelt ondernemers waarin verbindingen worden gelegd en kennis en innovaties met elkaar worden gedeeld.

Transitie

De minister was erg nieuwsgierig naar de wijze waarop omgegaan wordt met de transitie van de landbouw en de weg die deze ondernemers daarin zijn ingeslagen. Tijdens de middag werden ervaringen gedeeld, onder andere tijdens diverse ‘speeddates’ die de minister had met betrokken partijen. Hiermee heeft hij een goed beeld gekregen van de Limburgse agrariërs, die door lokale afzet een verdienmodel genereren. De minister was onder de indruk van deze manier van ondernemerschap. “Het geeft mij energie om te zien hoe ondernemers vooruitdenken en werken aan de toekomst. Korte ketens kunnen hier zeker aan bijdragen. Daarom is het belangrijk met elkaar ook in gesprek te blijven over de kansen en belemmeringen die daarbij komen kijken. Fruitteler Thomas Broex laat in ieder geval zien dat er vele mogelijkheden zijn”, aldus de minister.

Verdienmodel

Lia Roefs geeft aan: “Ik vind het als gedeputeerde Landbouw belangrijk dat agrariërs een eerlijke boterham kunnen verdienen. Het hebben van een verdienmodel van de agrarische sector na de landbouwtransitie moet hoog in het vaandel staan. Door dit werkbezoek hebben we de minister op een informele manier kennis kunnen laten maken met ondernemen in de korte keten. Verschillende partijen hebben laten zien welke kansen en uitdagingen er zijn. Mooi om te zien, was het enthousiasme waarmee de gesprekken tussen de minister en de agrarische ondernemers werden gevoerd. Ik ben er trots op dat we de minister op deze informele manier kennis hebben kunnen laten maken met deze manier van werken.”

Kansen en uitdagingen

Ook Susanne Görtz van de LLTB vond het een geslaagd werkbezoek waarin de fruitteelt in Zuid-Limburg zich goed heeft kunnen laten zien. “Het was een boeiende middag waarin we de minister de kansen, uitdagingen en mogelijkheden op het gebied van korte ketens, maar ook nieuwe ketens, in de fruitteelt hebben kunnen laten zien. We hebben hem de boodschap meegegeven dat producenten de verduurzaming niet alleen kunnen maken. Hier is ketensamenwerking en daadkracht vanuit de overheid voor nodig. Daarnaast is ook de regionale markt en afzet belangrijk, want hoe korter de keten, hoe beter dit is voor de teler. Het is dan ook belangrijk dat de consument kiest voor Euregionale producten.”