'Geweldig hoe internationaal en Europees Limburg is’

12 mei 2022

“Ik vind het geweldig hoe internationaal en Europees de provincie Limburg is”; deze woorden sprak Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken Hoekstra na zijn uiteenzetting van de kabinetsvisie over de toekomst van de EU en de rest van Europa in Sint Servaas basiliek van Maastricht. Deze toespraak werd gehouden op de dag waarop de Europese samenwerking wordt gevierd.

Dialoog over toekomst van Europa

De minister ging onder meer in op de dialoog over de toekomst van Europa, die afgelopen jaar met burgers is gevoerd. Daarbij werd de betrokkenheid van aanwezige scholieren expliciet belicht; “Het Europees burgerschap werd hier 30 jaar geleden, in Maastricht geïntroduceerd: het verdrag van Maastricht. Dit was een grote stap in de Europese en Nederlandse geschiedenis.” Onlangs was de Limburgse hoofdstad gastheer voor Europese burgers die met elkaar in gesprek gingen over de EU. Hij noemde dergelijke dialogen met burgers ‘ongelofelijk mooi’ en riep op deze vaker te organiseren.

EU in de 21ste eeuw

Verder werd gesproken over het belang van mensenrechten, overige Europese instituties en de waarden van de EU in relatie tot de oorlog tussen Rusland en Oekraïne; “Er is momenteel sprake van een krachtmeting tussen democratie en autocratie”, aldus Hoekstra: “In essentie gaat het erover, hoe je vindt dat de 21e eeuw eruit moet zien. Welke waarden in deze eeuw de boventoon moeten voeren. Daarvoor is een nieuwe aanpak nodig.” In de kerk kondigde de minister namens het kabinet aan, dat het vetorecht op sancties en mensenrechtenverklaringen moet worden opgeheven.

Immigratie, defensie, economie en klimaat

Hoekstra wees in dat verband onder meer op de noodzaak voor nauwere samenwerking op het gebied van immigratie, coördinatie van Europese defensie, het versterken van de Europese economie en van een gezamenlijke aanpak van de klimaatverandering: “Want als er 1 probleem is dat zich niets van landsgrenzen aantrekt, is het de opwarming van de aarde.

Voor het behouden van onze prominente rol in de verdere ontwikkeling van de EU moeten Limburgs bestuur, Limburgse burgers en Limburgse bedrijven samen blijven optrekken.

EU en Limburg versterken elkaar

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels: “De historie en geografische ligging van onze provincie toont vandaag opnieuw aan, dat Limburg een belangrijke brug vormt richting Europa. Voor het behouden van onze prominente rol in de verdere ontwikkeling van de EU moeten Limburgs bestuur, Limburgse burgers en Limburgse bedrijven samen blijven optrekken. Want op die manier wordt de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van klimaatverandering, de opvang van vluchtelingen en militaire veiligheid of nauwere economische samenwerking voor iedereen het beste vorm gegeven.”

Traditie

De toespraak in de Sint Servaas past in de traditie, om belangrijke standpunten rondom de EU in de Limburgse hoofdstad openbaar te maken en uiteen te zetten. Eerder hield ook Minister Kaag van Financiën haar speech in Maastricht. 30 jaar geleden kozen Europese leiders als Mitterrand, Kohl en toenmalig premier Lubbers de Limburgse stad uit voor de ondertekening van een van de belangrijkste Europese verdragen in de moderne geschiedenis; Het Verdrag van Maastricht.

Evenementen in Europaweek

De komst van de minister naar de Limburgse hoofdstad vormde de aftrap van de Europaweek. In deze week worden verschillende evenementen georganiseerd, waarin onder meer het belang en de mogelijkheden van de EU voor Limburg worden benadrukt. Zo vindt een evenement plaats waarbij de betrokkenheid van studenten wordt vergroot, terwijl later in de week de circulaire economie in de grensregio’s onder de aandacht wordt gebracht. Ook wordt een bijeenkomst gefaciliteerd waarbij Limburgers, inwoners van Luik en Duitsers uit grensstad Aken met elkaar in gesprek gaan (www.studioeuropamaastricht.nl).