Belangrijke dag voor Maastricht Aachen Airport

2 juni 2022

Op vrijdag 3 juni 2022 nemen Provinciale Staten een besluit over de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA).

Begin 2021 hebben Provinciale Staten aangegeven dat zij de toekomst van Maastricht Aachen Airport en de renovatie van de start- en landingsbaan en andere investeringen in samenhang willen bezien om vervolgens tot besluitvorming te kunnen komen. Hiertoe zijn vier scenario’s uitgewerkt:

  1. Groeiruimte benut
  2. Omgevingsbewuste luchthaven
  3. Innovatief en duurzaam vliegen
  4. Alternatieve gebiedsontwikkeling

Het college van Gedeputeerde Staten heeft geen voorkeursscenario.

Wat levert een toekomstscenario op voor Limburg?

Het besluit over de luchthaven heeft direct effect op een groot aantal maatschappelijke thema’s. Als ondersteuning voor de besluitvorming zijn de effecten van de vier toekomstscenario’s in beeld gebracht met behulp van acht publieke waarden: gezondheid, veiligheid, klimaat, natuur en landschap, economie, mobiliteit, ruimte en regionale verankering.

Video vier scenario’s

Bekijk de video voor meer informatie over de vier scenario’s of lees het besluitvormingsdocument bij het Statenvoorstel.

Link naar de Statenvergadering

U kunt de Statenvergadering van 3 juni 2022 live bekijken.