Uitreiken Gouden Handje aan programma VoorZorg

23 maart 2022

Het programma VoorZorg heeft de erkennings- en aanmoedigingsprijs het ‘Gouden Handje’ ontvangen voor hun inzet om vanuit de praktijk ingrijpende jeugdervaringen aan te pakken en te voorkomen. Mimy Pieterse (namens VoorZorg team Noord- en Midden Limburg) en Sylvia Knoops (namens VoorZorg team Zuid-Limburg) kregen vandaag uit handen van gedeputeerde Madeleine van Toorenburg het gouden handje aangereikt tijdens de uitgestelde jaarlijkse conferentie van de Beweging Limburg Tegen Kindermishandeling.

De teams in Noord-, Midden en Zuid Limburg verdienen waardering, omdat zij zich met hart en ziel inzetten voor aanstaande moeders en samen met hen behoorlijk wat problemen aanpakken. Het is ontzettend mooi om te zien welke resultaten ze samen bereiken, altijd op basis van de hartenwens van moeder zelf.

Bewezen aanpak

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van complexe problemen. Het bestaat uit een zeer intensief schema van huisbezoeken door een speciaal opgeleide VoorZorgverpleegkundige van de JGZ , die ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van het kind. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap en duren totdat het kind 2 jaar oud is.

VoorZorg is landelijk onderzocht en is effectief gebleken in het voorkomen van kindermishandeling, verminderen van huiselijk geweld en verbetering van de gezondheid van moeder en kind. Het is dus een landelijk programma dat in heel Limburg beschikbaar is. Bekijk de website voor meer informatie.

Veel aandacht voor online conferentie

Vandaag vond de uitgestelde digitale conferentie plaats voor 350 belangstellenden. De conferentie stond in het teken van ‘toxische stress’, oftewel Adverse Childhood Experiences (ACE). En in het belang om samen te investeren in de veerkracht van jonge kinderen. De Beweging Limburg tegen Kindermishandeling zet onder andere in op deskundigheidsbevordering voor (aanstaande) professionals. Gezien de grote interesse een succesvolle bijeenkomst die ook een vervolg gaat krijgen. De gehele conferentie ‘Toxische stress… Kun jij het zien?’ is online vanaf donderdag terug te kijken via Youtube.

Achtergrond

In Nederland krijgen helaas nog altijd bijna 120.000 kinderen per jaar te maken met mishandeling. Dat is gemiddeld één kind per klas. Veel te veel. Zeker omdat het leed van kindermishandeling een leven lang kan duren.

Dat is de reden dat in 2015 de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling is opgericht. De Beweging telt op dit moment 19 ambassadeurs uit onder andere gemeenten, het onderwijs, de gezondheidszorg, de volkshuisvesting en de keten van politie en justitie. Zij maken zich op persoonlijke titel en met inbreng van hun eigen kennis en ervaring sterk voor het terugdringen en voorkomen van kindermishandeling in Limburg. In de Week tegen Kindermishandeling organiseert de Beweging ieder jaar een conferentie voor professionals die werken met jonge kinderen of gezinnen.


Gouden Handje