Provinciale bijdrageregeling helpt tientallen zzp’ers

24 maart 2022

Provincie Limburg ondersteunt 86 culturele en creatieve zzp’ers middels de provinciale bijdrageregeling voor zzp’ers. Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft alle 130 ingediende aanvragen voor de provinciale bijdrageregeling voor zzp’ers beoordeeld.

Van de 130 aanvragers ontvangen 86 kunstenaars, artiesten, makers, artistiek begeleiders en docenten die werkzaam zijn in de amateurkunst- of carnavalssector of als conceptontwikkelaars en facilitair uitvoerders in de cultuursector, compensatie voor de financiële schade die ze door de coronacrisis hebben geleden of een financiële bijdrage die hun professionele ontwikkeling versterkt of een nieuw amateurkunstproject mogelijk maakt.

Bijdrageregeling

De bijdrageregeling is door de Provincie Limburg in het leven geroepen om Limburgse culturele en creatieve zzp’ers te ondersteunen die in de periode 1 november 2021 tot en met 27 maart 2022 inkomstenderving hebben (gehad) vanwege de coronacrisis én niet in aanmerking zijn gekomen of komen voor de financiële steunmaatregelen.

20220126_FKBBXc_XIAE7wDg

De 86 positief beoordeelde aanvragen zijn goed voor een totaalbedrag van € 348.015.- Omdat de Provincie Limburg groot belang hecht aan de regeling en de doelgroep graag verlichting wil bieden bij het dragen van de geleden coronaschade heeft de Provincie Limburg het beschikbaar gestelde budget van € 245.000,- verhoogd met € 103.015,- staat in een mededeling portefeuillehouder aan Provinciale Staten. Hierdoor kunnen alle positief beoordeelde aanvragen worden toegekend.

Alle aanvragers hebben op woensdag 23 maart te horen gekregen of hun aanvraag is toegekend of afgewezen.

Meer informatie via www.hklimburg.nl/bijdrageregeling