Overdracht N554/N556 van Provincie naar gemeente Horst dichterbij

Gepubliceerd op 10 maart 2022 (om 16:59)

Provincie Limburg en gemeente Horst aan de Maas hebben een principeakkoord bereikt over de overdracht van de provinciale wegen N554 en N556. Dit is een belangrijke stap in de uitvoering van verkeersverbeteringen. Provincie en gemeente werken komende weken een intentieovereenkomst uit voor de overdracht.

Verkeersverbeteringen

De provincie Limburg en de gemeente Horst aan de Maas zijn al langere tijd in gesprek met elkaar over de N554 (de weg van Tienray naar Meerlo) en de N556 (de weg van Horst naar Sevenum). Omwonenden ervaren nu overlast door de snelheid en drukte op deze provinciale wegen en vragen om aanpassingen en het uitvoeren van onderhoud. Doel van de overdracht is dat de gemeente Horst aan de Maas in fases eigenaar van de weggedeelten wordt en kan kijken aan welke wensen van de omwonenden het tegemoet kan komen en de wegen kan aanpassen en onderhouden.

Oplossing gevonden

Verantwoordelijk gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels, namens het college van Gedeputeerde Staten: “Het belang van verkeersveiligheid voor weggebruikers en omwonenden heeft er toe geleid dat de provincie en gemeente de overdrachtsgesprekken succesvol kunnen gaan afronden. Door binnen de mogelijkheden van de provincie te zoeken naar oplossingen, is in goed overleg en voor alle partijen een bevredigende uitkomst gevonden.”

Gefaseerde overdracht

Op verzoek van de gemeente Horst aan de Maas zal de overdracht, inclusief onderhoud en beheer, gefaseerd plaatsvinden. De N554 wordt naar verwachting na de zomer overgedragen, terwijl de N556 in 2024 in handen komt van de gemeente. De provincie Limburg onderhoudt de N556 tot aan de overdracht. In de tussentijd werken provincie en gemeente een aantal zaken voor deze weg nog uit, zoals b.v. de capaciteit van de rotondes.

Verantwoordelijk wethouder Eric Beurskens geeft namens het college van B en W van Horst aan de Maas aan, dat hij tevreden is over het bereikte resultaat: "Ik denk dat het bereiken van dit principeakkoord een heuglijk feit is na jaren en meerdere collegeperiodes onderhandelen. Op hoofdlijnen zijn we er samen uitgekomen. Een en ander gaan gemeente en provincie nog nader uitwerken. Daarna kunnen we kijken aan welke wensen van de omwonenden, voor verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid, we tegemoet kunnen komen."

Nadere uitwerking

De intentieovereenkomst wordt komende weken in gesprekken tussen beide partijen nader uitgewerkt. Op basis van de intentieovereenkomst zullen de overdrachten meer in detail bestendigd worden in een eigendomsoverdracht-overeenkomst en een beheer- en onderhoudsovereenkomst voor beide wegen.

Het betreft de provinciale wegen N554 (provinciale weg van Horst naar Wanssum N554, km 2,6 – km 7,6) en de provinciale weg N556 (provinciale weg van Venlo naar Horst, km 5,85 – km 7,94 en km 9,89 – km 13,73) voor zover gelegen op eigendom / binnen de gemeentegrens van gemeente Horst aan de Maas.