Gezonde voeding voor eigen medewerkers

8 maart 2022

Gedeputeerden Van Toorenburg (Sociale Agenda) en Roest (Bedrijfsvoering) hebben namens de Provincie Limburg een intentieverklaring getekend voor een gezond(er) voedingsaanbod voor medewerkers in het bedrijfsrestaurant.

Limburg is daarmee de eerste provincie van Nederland die zich hiervoor hard maakt. Het getekende ambitiedocument is een initiatief van onder meer JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) Nederland en het Voedingscentrum en sluit aan op de ambities opgenomen in ons Vitaliteitsbeleid 'Eigen Regie op Fit' en de Sociale Agenda. Kortom Practice wat you preach in optima forma.

Wij willen dat voor de medewerkers van het Provinciehuis Limburg de gezonde keuze de gemakkelijke wordt. Daarom vinden we het belangrijk dat in ons bedrijfsrestaurant gezonde alternatieven aantrekkelijk gepresenteerd worden. Daarin willen we het voorbeeld zijn voor de rest van Limburg.

Madeleine van Toorenburg, gedeputeerde bij Provincie Limburg.

Richtlijn eetomgeving

De ondertekenaars werken op basis van de Richtlijn Eetomgevingen aan een gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen en provinciehuizen en ondersteunen dit in presentatie en verkooptechnieken, zodat het aanbod voldoet aan het overheidsniveau Gezonde Catering. Het doel is dat in 2025 alle JOGG-gemeenten aan de slag zijn met het gezonder maken van de eigen bedrijfsrestaurants op basis van de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum.

Gedeputeerde Ad Roest, portefeuillehouder bedrijfsvoering:

“De Provincie Limburg stimuleert de vitaliteit van medewerkers. Jezelf vitaal voelen zit ook in gezonde voeding. Met het ondertekenen van de intentieverklaring committeren we ons opnieuw aan het aanbieden van gevarieerd voedsel en geven we medewerkers de mogelijkheid tot het maken van gezonde keuzes.”

Om het aanbod in gemeente- en provinciehuizen gezonder te maken, gaan gemeenten en provincies in gesprek met hun bedrijfscateraar om het aanbod aan te laten sluiten op de Richtlijn Eetomgevingen. De provincie heeft daarnaast een aanjagersfunctie voor de gemeenten om ook hen enthousiast te krijgen.


Ambitie

Gedeputeerde Roest en Van Toorenburg met het ondertekende ambitiedocument

Gezonde lunch

Gezond lunchen in het provinciehuis