Tijdelijke subsidieregeling opengesteld voor aansluiting warmtenetten

2 juni 2022

De subsidieregeling is opengesteld waarmee warmtebedrijven een gunstig aanbod kunnen doen aan huiseigenaren van bestaande huizen en woningbezitters (zoals bijvoorbeeld kleine en middelgrote woningcorporaties of een gezamenlijk initiatief van huiseigenaren) in het geval zij willen overstappen van gasgestookte huisverwarming naar een aansluiting op een warmtenet. Doorgaans betalen deze groepen kleinschalige huizenbezitters een hoge bijdrage voor deze overstap. Op de pagina www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen-2/@7630/subsidie-warmtenetten/ van de provincie kan een subsidie-aanvraag worden gedaan door warmtebedrijven, zodat zij de aansluitkosten voor deze kleinschalige initiatieven kunnen verlagen.

Met een aansluiting op het warmtenet kunnen huizen verwarmd worden zonder gebruik te maken van fossiel gestookt gas, waardoor minder CO2 wordt uitgestoten. Daarmee past de subsidieregeling in het beleid van de provincie om woningen en gebouwen minder fossiele energie te laten verbruiken. In combinatie met de landelijke subsidieregeling op aansluitkosten voor huiseigenaren (de ISDE-regeling) en huurder (SAH subsidie), worden de kosten voor een aansluiting op een warmtenet vergelijkbaar met de kosten voor de aanschaf van een (gasgestookte) CV-ketel.

Gemeenten en woningcorporaties

Verantwoordelijk gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels: “Door woning aan te sluiten op een warmtenet, kunnen bezitters van woningen een belangrijke rol spelen in de overstap van fossiel verwarmde woningen naar verwarming door schone energiebronnen. Dit is niet alleen goed tegen de uitstoot van broeikasgassen; het maakt de huisverwarming ook goedkoper. Met de oplopende gasprijzen is dat belangrijk. Daarom wil ik dat de kleinschalige gezamenlijke initiatieven financiële steun krijgen voor de aansluiting op warmtenetten. Ik roep gemeentebestuurders, woningcorporaties en warmtebedrijven dan ook op om projecten op de regeling te wijzen en geschikt te maken voor deze financiële steun.”

Meer warmtenetten

De financiële ondersteuning is gericht op warmtebedrijven en is bedoeld om de investeringskosten te verlagen, wat vooral ten goede komt voor kleinschaliger initiatieven. Uit de praktijk blijkt dat kleinschaliger projecten zonder steun moeilijk financieel rendabel te maken zijn. Dergelijke projecten zijn weliswaar minder risicovol, maar hebben tegelijkertijd minder schaalvoordeel. Juist de onrendabele top van kleinschalige projecten wordt door deze subsidieregeling verkleind.

2 miljoen

Het totaal beschikbare subsidiebedrag is ongeveer twee miljoen euro en wordt gefinancierd met middelen uit de Provinciale Energie Strategie van de provincie Limburg. Dit programma heeft tot doel om de energietransitie te stimuleren en te versnellen. De aanvraagperiode voor projecten loopt tot en met 31 juli 2023. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten projecten wel uiterlijk op 31 juli 2024 gerealiseerd zijn.