Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht intensiveren samenwerking

14 juni 2022

De Radboud Universiteit in Nijmegen en de Universiteit Maastricht gaan een samenwerking aan op het gebied van onderwijs en onderzoek. De universiteiten gaan (deels) in Venlo gezamenlijk opleidingen aanbieden voor biotechnologie en technische natuurkunde. Limburgse studenten kunnen daarnaast deels in Maastricht de academische lerarenopleidingen van de Radboud Universiteit volgen.

De samenwerkingsovereenkomst werd op dinsdag 14 juni getekend tijdens een bijeenkomst in Venlo, waar diverse sprekers stilstonden bij de samenwerking. Namens de Provincie Limburg leverde gedeputeerde Stephan Satijn een bijdrage aan het programma. Ook Han van Krieken (rector magnificus van de Radboud Universiteit) en Rianne Letschert (collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht) waren hierbij aanwezig. Han van Krieken: ‘Dankzij deze samenwerking kunnen beide universiteiten nog meer van betekenis zijn voor onze samenleving.’ Rianne Letschert: ‘Beide universiteiten vullen elkaar goed aan, zijn tegelijk verwant aan elkaar en kunnen gezamenlijk nog beter inspringen op vraagstukken en behoeften die zich in de eigen (Eu)regio aandienen.’

Elkaar aanvullen

Met de nauwere samenwerking willen de universiteiten uitgroeien tot de krachtige academische ‘tandem’ van Zuidoost-Nederland. De universiteiten gaan uit van hun eigen krachten, maar zullen elkaar aanvullen waar nodig. De Radboud Universiteit is een brede universiteit met zowel alfa-, bèta- (inclusief medische) als gammawetenschappen. De Universiteit Maastricht is de meest internationale universiteit en staat bekend om haar kleinschalige interdisciplinaire aanpak via het probleem gestuurd onderwijs.

Maatschappelijke impact

Beide universiteiten zijn gericht op kwaliteitsonderwijs en onderzoek met maatschappelijke impact. Veel opleidingen aan de UM zijn gekoppeld aan Brightlands, de campussen waarin ondernemers, onderzoekers en studenten samenwerken aan baanbrekend onderzoek op terreinen als nieuwe materialen, circulaire chemie, gezondheid, data science en slimme digitale diensten. Ook de Radboud Universiteit heeft een uitgebreid netwerk van partnerships waarin kennis en nieuwe technologische toepassingen gedeeld worden met het bedrijfsleven. De ontwikkeling van startups en publiek-private samenwerking wordt actief ondersteund. De omvang van beide universiteiten is vergelijkbaar en beide liggen in een grensregio met een vergelijkbare culturele en maatschappelijke context.


Gedeputeerde Stephan Satijn aan het woord. Links de Venlose wethouder Erwin Boom, rechts dagvoorzitter Martijn Gerritsen.

Rianne Letschert (collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht) en Han van Krieken (rector magnificus van de Radboud Universiteit).