Provincie deelt kennis Woo met Limburgse gemeenten

21 juni 2022

50 medewerkers van Limburgse gemeenten kwamen afgelopen week naar Maastricht. Zij kregen daar van de Provincie Limburg en AKD Advocaten voorlichting over de Wet open overheid (Woo).

De Woo geldt sinds 1 mei 2022 en is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet regelt dat iedereen recht heeft op informatie over wat de overheid – en dus ook de Provincie en de gemeenten – doet.

Sophie Groeneveld en Dennis van Tilborg van AKD gaven informatie over de wet. Erik Weusten en Mickey Brauers van het cluster Algehele Juridische Zaken van de Provincie Limburg deelden hoe de Provincie de invoering van de Woo heeft aangepakt en hoe Woo-aanvragen bij de Provincie worden afgehandeld.

Erik: 'Wij vinden het belangrijk om onze kennis en ervaring met de Limburgse gemeenten te delen. Er is ook behoefte aan, dat merk je wel aan het aantal deelnemers.' Mickey: 'Uit de reacties van de deelnemers bleek dat er vaak gezocht wordt naar praktische en snelle oplossingen voor de burger, binnen de grenzen van de wet.'

De Woo wordt in verschillende fasen ingevoerd. Erik: 'Vanaf medio 2023 moeten we gefaseerd informatie beschikbaar stellen op een aantal gebieden zoals convenanten en beschikkingen, ook zonder dat die wordt aangevraagd. Dat vraagt een nieuwe manier van werken die we nu al voorbereiden. Ook die kennis gaan we straks met de Limburgse gemeenten delen.'

Meer informatie over de Woo is te vinden op de pagina Informatieverzoek (Woo).