Overeenkomst provincie en gemeente rotonde Well

14 juni 2022

Gemeente Bergen en Provincie Limburg hebben een principeakkoord bereikt over de aanleg van de rotonde op de N271 in Well. Deze rotonde verbetert de verkeersveiligheid en de aansluitingen van gemeentelijke wegen op de N271.

Details uitwerken

De gemeente en de provincie werken de gemaakte afspraken de komende weken verder uit in een realisatieovereenkomst, waarin de details worden vastgelegd. De verwachting is dat het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Bergen en verantwoordelijk gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels de realisatieovereenkomst op korte termijn tekenen, waarna de gemeente begin volgend jaar met de uitvoering kan beginnen.

Veiligheid heeft prioriteit

Gedeputeerde Van Gaans-Gijbels: “Verkeersveiligheid heeft voor de provincie altijd prioriteit. We hebben daarom een maximale inspanning geleverd in de zoektocht naar mogelijkheden met dit principeakkoord als resultaat. Het heeft even geduurd maar dankzij de samenwerking, de inzet en het geduld kan nu snel begonnen worden met de uitvoering.”

Oplossing gevonden

Wethouder Splinter: “Ik ben blij met het bereikte bestuurlijke akkoord dat nu wordt uitgewerkt tot een realisatieovereenkomst. Ook ben ik tevreden over de goede oplossing die bedacht is voor het probleem van het stikstofdossier.”

Stikstof

Vanwege onder andere strengere stikstofeisen en het nabij gelegen Natura 2000 gebied, was de eerder voorgestelde aanpak niet mogelijk. Nu de provincie de benodigde stikstofrechten verwerft kunnen de procedures, welke nodig zijn voor de aanleg van de rotonde, voorbereid worden.